:)


 

2 września 2019 odbyło się uroczyste wielopokoleniowe  rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP wystąpiła z inicjatywą organizacji akcji „Przerwany marsz…”, polegającej na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego przez wybuch II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Planowana na pierwszy dzień szkoły akcja była okazją do tego, aby młodsze i starsze pokolenia mogły wspólnie przywitać nowy rok szkolny.

2 września 2019 r., podczas dni upamiętniających  80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej, wspólnie z rodzicami, babciami, dziadkami, a także osobami samotnymi, które mieszkają w naszym regionie i wywodzą się z pokolenia Dzieci Wojny uczestniczyliśmy w inauguracji roku szkolnego 2019/2020.

 Przekroczenie progów szkół/klas przedstawicieli wielu pokoleń w sposób symboliczny dokończyło ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację. Punktem kulminacyjnym akcji było odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.