POLSKA AKCJA HUMANITARNA – PAH jest organizatorem akcji pod nazwą:

„STUDNIA DLA POŁUDNIA”

 

PAH pomaga w budowie nowych studni oraz w naprawie już istniejących, między innymi w Sudanie Południowym. Koszt budowy takiej studni jest bardzo wysoki, uzależniony od głębokości i rodzaju podłoża. Waha się od 2 do 20 tys. euro. Mieszkańcy Sudanu Południowego nie mają takich pieniędzy, aby we własnym zakresie móc zbudować taką studnię.

Dostęp do wody jest dziś najbardziej podstawowym warunkiem przeżycia około miliarda ludzi żyjących w najuboższych rejonach świata, dotkniętych klęską suszy, nieurodzajów oraz konfliktów zbrojnych. Jest jednym z podstawowych praw człowieka.

Z okazji 22 marca, czyli Światowego Dnia Wody ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 w Rio de Janeiro, społeczność naszej szkoły  przystąpiła do akcji PAH ,,Studnia Dla Południa”. 

 

Teraz również uczniowie naszej szkoły przyczynią się do wybudowania studni dla swoich koleżanek i kolegów. Wolontariusze naszej szkoły pod opieką pani Alicji Cielesty i Urszuli Skubacz, rozprowadzili wśród dzieci i pracowników naszej szkoły „cegiełki” wspierające tę akcję. „Cegiełki” te zostały wymienione na opaski PAH i smaczne i przepięknie udekorowane babeczki upieczone przez uczniów i ich rodziców. Wszystkie datki zostały przekazane na ten szczytny cel, umożliwiający zapewnienie wielu ludziom dostępu do wody pitnej niezbędnej do życia.

  Wcześniej pani Ula i Ala uczestniczyły w webinarium przeprowadzonym przez działaczy PAH, a następnie zostały przeprowadzone w klasach lekcje dotyczące problemu braku wody pitnej na świecie. Uczniowie rozwiązywali quizy o wodzie, wykonywali ćwiczenia przygotowane przez PAH, oglądali filmy edukacyjne, po obejrzeniu których wykonywali plakaty oraz dyskutowali na tematy poruszane w filmach - m.in. jak ludzie na świecie pozyskują wodę. Następnie udekorowali szkołę plakatami wykonanymi przez siebie, a nawet „STUDNIĘ DLA POŁUDNIA” wykonaną przez pracowników naszej szkoły według pomysłu pani Joli Lisowskiej.

 Akcja „Studnia Dla Południa” rozpoczęła się 20 marca i zbiegła się z wizytą      w naszej szkole misjonarza o. Erica Kossi Hounake z Togo, który również przybliżył uczniom ten ważny problem oraz opowiedział o życiu i zwyczajach dzieci z rodzinnej miejscowości. W spotkaniu, zorganizowanym przez panią katechetkę Joannę Schmidt, wzięli udział uczniowie szkoły oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych.

 Zachęcamy uczniów do dalszego udziału w akcji „Studnia dla Południa”, dzięki której zapewnimy wielu ludziom dostęp do wody pitnej niezbędnej do życia.

 

Alicja Cielesta i Urszula Skubacz