„DZIEŃ LICZBY p

Dnia 2019 – 03 – 14 uczniowie klasy 6 w składzie:

Karolina Grodzka, Oliwia Lewandowicz, Aleksandra Siwoń i Michał Łubko,

brali udział w konkursie matematycznym „DZIEŃ LICZBY p ”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach.

Uczniowie będąc jedną drużyną rozwiązywali wspólnie zadania, za które otrzymywali kolejne cyfry po przecinku liczby p, które następnie musieli ułożyć zgodnie z kolejnością ich występowania. Uczniowie nie tylko wykazali się dużą wiedzą i umiejętnością współpracy w grupie, ale przy tym świetnie się bawili. Michał zapamiętał 27 cyfr po przecinku liczby pB R A W O.


π ≈3,141592653589793238462643383279502884197169...

 

Urszula Skubacz