Ogólnopolski Konkurs "100 Bohaterów Związku Harcerstwa Polskiego z okazji 100-lecia organizacji"  i  "Do Hymnu"

14 maja 2019 nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu "Do Hymnu".

Do Hymnu to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych organizowany przez Narodowe Centrum Kultury z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Zadaniem jest wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych - my wybraliśmy Bogurodzicę i Boże coś Polskę.

Przesłuchanie odbyło się w połączeniu z rozstrzygnięciem organizowanego przez naszą szkołę Ogólnopolskiego Konkursu "100 Bohaterów ZHP z okazji 100-lecia organizacji" i wręczeniem nagród. Nagrodzeni uczniowie odczytali swoje prace literackie, plastyczne można było podziwiać na przygotowanej wystawie.

Wyniki konkursu:

kategoria klas IV i V:

I miejsce – Zofia Lech, Społeczna Szkoła Podstawowa w Słabkowicach

II miejsce – Oliwia Bukalska, Szkoła Podstawowa nr 38 w Sosnowcu

III miejsce – Marcel Janicki, Społeczna Szkoła Podstawowa w Słabkowicach

 

kategoria klas VI i VII

I miejsce – Gabriela Osuch, Szkoła Podstawowa w Żyrakowie

II miejsce – Zofia Garbacz, Szkoła Podstawowa nr 6 w Sochaczewie

III miejsce – Gabriela Zając, Szkoła Podstawowa w Żyrakowie

Gratulujemy !!!!

Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników Konkursu 100 Bohaterów ZHP - uczniów, rodziców i nauczycieli przygotowujących dzieci oraz Pani Jolanty Lisowskiej i Pani Emilii Wilk - Krzyżowskiej za przygotowanie i nadzorowanie całości uroczystości.

Osobne podziękowania dla Pani Stanisławy Zawadzkiej za przygotowanie uczniów naszej szkoły do tak trudnego przedsięwzięcia - Konkursu "Do hymnu".

Uczniom i rodzicom za zaangażowanie i  godną postawę w reprezentowaniu szkoły.