:)


 

Zainspirowani spotkaniem z Panią Sędzią Anną Marią Wesołowską w Gliwicach postanowiliśmy wdrożyć w nasze życie szkolne „Kącik Prawniczy” i skrzynkę dla całej społeczności, która za ideą korczakowską ma nam pomóc dotrzeć do wszystkich.

Staramy się uzmysłowić naszym wychowankom, że "Najważniejszą wartość mają listy, w których ktoś pisze, czego nie może powiedzieć rodzicom albo nie wolno powiedzieć w szkole. To, o czym dzieci mówią między sobą, a teraz mają możność szczerze powiedzieć, bez wstydu
i strachu, że je wyśmieją."

Jesteśmy pełni nadziei na to, że działania, które podejmujemy każdego dnia, zaowocują w przyszłości i będziemy mogli mieć pewność, że nasze dzieci są świadome swoich praw i obowiązków,  a ich życie potoczy się zgodnie z przekonaniami i prawem.

Zachęcamy Wszystkich do zadawania pytań i wrzucania do naszej skrzynki – odpowiedzi będziemy umieszczali na tablicy koło skrzynki…niechaj to będzie wstęp do wspólnego dialogu.

mgr Mariola Twardowska