:)


 

„ETS w mojej szkole”

          W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, w dniach 25 – 29 września 2017 r. odbył się w naszej szkole  tygodniowy cykl zajęć rekreacyjno-sportowych: turniej ringo dla klas IV-VII, turniej „2 ognie” dla klas młodszych, gry rzutne dla przedszkolaków oraz trójbój lekkoatletyczny dla klas IV-VII – bieg na 50 m, skok w dal z miejsca i rzut piłką lekarską na odległość. W tych dniach także przerwy spędzaliśmy aktywnie przy muzyce.

         Ponadto w piątek 29 września odbyły się międzyszkolne zawody „Wyścigi rzędów na wesoło” (m. in. sadzenie ziemniaków, bieg kelnera, toczenie piłki w tunelu). Wśród zaproszonych gości znalazła się SP8, Zespół przedszkolno-szkolny nr10.        

         Celem w/w działań była promocja aktywności ruchowej  i sportu oraz podniesienie sprawności fizycznej dzieci, poprzez wdrażanie różnych ćwiczeń oraz gier i zabaw we wszystkich grupach wiekowych. Ideą było zaszczepienie ducha sportowego w każdym uczestniku, począwszy od przedszkolaka, a skończywszy na siódmoklasiście.

         Mamy nadzieję, że takie działania przyczynią się do zwiększenia świadomości dzieci dotyczącej wpływu aktywności fizycznej na zdrowie człowieka i staną się jedną z alternatyw spędzania wolnego czasu. 

 

Oto najlepsi zawodnicy/zawodniczki trójboju lekkoatletycznego :

Rzuty piłka lekarską:

1.Sławik Dawid-9 m

2.Łuba Magda- 8 m

3.Morgala Olek- 8m

4.Fijałkowska Sylwia-7m

5.Salamandra Maciej-7,5 m

6.Lewandowicz Oliwia-7m

7.Greszta-Składanek Jakub-6m

8.Paszkowiak Martyna-4,5m.

 

Bieg na 50m:

1Sławik Dawid -7,54s

2.Łuba Magda-7,86s

3.Morgala Olek-7,32s

4.Zajkowska Agnieszka-8,91s

5.Adamski Adrian-7,31s

6.Lewandowicz Oliwia-7,62s

7.Greszta-Składanek Jakub-8,00s

8.Melecka Zuzanna-8,67s

Skok w dal z miejsca:

1.Sławik Dawid-215cm

2.Łuba Magda-184cm

3.Morgala Olek-185cm

4.Jędrzejczak Magda -120cm

5.Adamski Adrian -186cm

6.Lewandowicz Oliwia-188cm

7.Dębek Igor-190cm

8.Strycharz Małgorzata-150cm.