Zaczarowana
świetlica

KODEKS

 

plan zajęć na rok szkolny 2017/2018

 

AKTUALNOŚCI

 

Regulamin Zaczarowanej Świetlicy

 

Od 1997 roku w naszej szkole działa „Zaczarowana Świetlica”. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które mają różnego rodzaju problemy w szkole i poza nią. Spotkania odbywają się 5 razy w tygodniu. Cieszą się one dużym zainteresowaniem wśród uczniów, gdyż zapewniają szeroką gamę różnego typu zajęć.
Począwszy od zabaw sportowych, rekreacyjnych przez umuzykalniające, plastyczne. Pozwalają na rozwijanie zainteresowań i umiejętności dzieci. Poszerzają one swoje talenty poprzez aktywne działanie.
Jednak zajęcia w świetlicy to nie tylko zabawa, to także nauka. Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych uczą się jak:

 • Dbać o swój rozwój fizyczny
 • Zdrowo się odżywiać
 • Wypoczywać z korzyścią dla organizmu 
 • Poznają różne zagrożenia współczesnej cywilizacji i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka (alkoholizm, narkomania, nikotynizm, choroby społeczne )
 • Być dobrym kolegą, uczniem, przyjacielem ( poznają różne sposoby przyswajania wiedzy i jej utrwalania )
 • Przyswajają sobie bardzo trudną sztukę komunikowania się
  z przestrzeganiem różnorodnych zasad i norm społecznych powszechnie obowiązujących
 • Być osobą asertywną i umieć bronić własnych poglądów
 • Rozwiązywać różnorodne kłopoty drogą negocjacji i perswazji
 • Współodczuwać i być wrażliwym na ludzka krzywdę
  i niedoskonałość
Program zajęć świetlicowych opracowano przy ścisłym uwzględnieniu potrzeb, możliwości naszych uczniów tak, aby był on atrakcyjny dla nich i zrozumiały. Pracuje się z uczniami wykorzystując szeroko dostępną gamę środków, metod i form pracy. Dzięki temu zajęcia te są atrakcyjne dla dzieci.
W swym programie działania „Zaczarowanej Świetlicy” uwzględnia również realizację różnorodnych programów profilaktycznych proponowanych na dzisiejszym rynku edukacyjnym „Program 7 kroków”, „Spójrz inaczej”, „Noe”, „Debata”.
Świetlica współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Teatrem Profilaktycznym z Krakowa, Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie.
Zaczarowana Świetlica zapewnia swoim wychowankom bardzo zróżnicowane i ciekawe formy aktywności – zabawowe, sportowe, plastyczne, muzyczne, krajoznawcze i inne. Na zajęciach świetlicowych dzieci otrzymują pomoc w zakresie nauki i odrabiania zadań domowych. Zajęcia spełniają również bardzo cenną funkcję wychowawczo-terapeutyczną. W czasie zajęć dzieci:
- poznają swoje mocne strony
- uczą się właściwego współżycia i współdziałania w grupie, tolerancji oraz kultury życia  codziennego
- poznają swoje prawa i obowiązki, uczą się stosowania norm
- poznają sposoby skutecznego porozumiewania się oraz odmawiania
- zapoznają się z zagrożeniami, jakie niosą różnego rodzaju używki
- poznają sposoby bezpiecznego zachowania siew sytuacji różnych zagrożeń
- poznają tajniki zdrowego, wartościowego i pięknego przeżywania swojego dzieciństwa.
W ramach Zaczarowanej Świetlicy dzieci uczestniczą również w różnego rodzaju wycieczkach (do kina,  teatru, restauracji, na basen, w góry, itp.).

Dzieci z "Zaczarowanej Świetlicy" odnoszą ogromne sukcesy. W kampanii antyalkoholowej organizowanej przez Urząd Miasta Gliwice zajęły drugie miejsce w konkursie piosenki o tematyce antyalkoholowej. Występowały również w koncercie finałowym na Placu Krakowskim i Teatrze Muzycznym.
Świetlicą od lat opiekowała się mgr Mariola Twardowska, również mgr Krzysztof Polanecki, mgr Beata Bodnar, mgr Jolanta Lisowska i mgr Katarzyna Ogaza. Obecnie również mgr inż. Urszula Skubacz, mgr Sylwia Żółtańska i mgr Małgorzata Mrzyk  Przez kilka lat ze świetlicą  współpracowała   mgr Agnieszka Szczodra i Pani Dominika Marek
 


Zajęcia świetlicowe


Zajęcia świetlicowe


Opiekunka Margo


Opiekun Krzyś

Opiekunka Bea

Opiekunka Jola

Opiekunka Kasia

Opiekunka Ula

Opiekunka AgaWycieczka do Rogoźnika