Świetlica szkolna


 
   W szkole od lat działa świetlica szkolna, której uczniowie mogą po skończonych zajęciach odpocząć, wziąć udział w zajęciach plastyczno - technicznych, komputerowych, gimnastyczno - ruchowych, odrobić zadanie domowe, czy też pobawić się z koleżankami i kolegami w różnych kącikach tematycznych.
   Świetlica dysponuje salą z zabawkami, grami edukacyjnymi. Ponadto dzieci korzystają z pracowni komputerowej, pracowni plastycznej, czy sali gimnastycznej. Podczas ładnej pogody również z placu zabaw i boisk szkolnych.

Od roku szkolnego 2014/2015 w każdą środę w świetlicy organizowane są zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez specjalistę.

PLAN PRACY ŚWIETLICY na rok szkolny 2014/2015