Koło Młodych
Redaktorów

Od 1995 roku w szkole działa Koło Młodych Redaktorów.

Należy do niego grono uczniów przejawiających zainteresowania nie tylko dziennikarskie.
Celem zajęć jest wdrożenie uczniów do samodzielnego pisania, redagowania artykułów do szkolnej gazetki "Ligotka". Spotkania odbywają się w szkolnej pracowni komputerowej, gdzie ćwiczy się również techniczną stronę tworzenia czasopisma. Ponadto uczniowie zajmują się kolportażem gazetek, dlatego zajęcia dotyczą również "szkolnego marketingu".
Pierwszym opiekunem "Ligotki" była mgr Grażyna Kotarba, następnie mgr Beata Raczyńska, mgr Beata Koszałka, mgr Ewa Baranowska, mgr Krzysztof Polanecki .

Obecnie opiekunami Koła są: mgr Beata Bodnar,
 mgr Mariola Twardowska, mgr Grażyna Szeląg