Koło Teatralne

                                                                        archiwum Kola Teatralnego

Koło języka polskiego rozwijające

Są to zajęcia dla osób chcących doskonalić umiejętność posługiwania się językiem ojczystym w zakresie mówienia, pisania i czytania oraz poszerzyć swoje zainteresowania literackie, a także ugruntować i pogłębić wiedzę polonistyczną.

Celem nadrzędnym zajęć jest stworzenie dziecku wszechstronnych warunków indywidualnego rozwoju logicznego myślenia, polonistycznych zainteresowań i uzdolnień, a także przygotowanie dzieci do udziału w konkursach z języka polskiego.

Zajęcia koła stymulują również ucznia - „małego aktora”, do większego wysiłku, odwagi i nadają sens twórczej aktywności.

Koło języka polskiego wspomagające

Są to zajęcia nastawione na ugruntowanie i utrwalenie wiedzy zdobytej na lekcjach języka polskiego oraz rozbudzenie zainteresowania przedmiotem.

Celem nadrzędnym koła jest utrwalenie wybranych zagadnień polonistycznych, z uzupełnieniem ewentualnych luk w wiadomościach dzieci oraz ćwiczenie wybranych umiejętności z zakresu języka polskiego.


prowadzący: mgr Izabella Jureczko