UWAGA !


 

 

 

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się:

 19 czerwca 2019 (środa) o godz. 9.00 - klasy 1-8  (w tym dniu nie funkcjonuje już świetlica szkolna)

19 czerwca 2019 godz. 10.30 - oddziały przedszkolne

14 czerwca - oddział "0"

 

Informacja dla Rodziców Dzieci przedszkolnych.

17 czerwca 2019 ( poniedziałek) o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie Rodziców dzieci przedszkolnych (obecnych  i przyszłorocznych) z Dyrektorem i Wychowawcami.

Dni otwarte dla przyszłych przedszkolaków odbędą się:

 18 czerwca, 7 sierpnia, 21 sierpnia w godz. 10.00 - 11.00

Serdecznie zapraszamy

 

Informacja dla rodziców

  W związku z zawieszeniem strajku zapraszam

  wszystkie dzieci na zajęcia do przedszkola i szkoły od dnia 29 kwietnia 2019 (poniedziałek).

Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Świetlica szkolna i przedszkole będzie zapewniało zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Jednocześnie serdecznie dziękuję  Państwu za wyrozumiałość, cierpliwość i współpracę

w tych trudnych dla nas wszystkich dniach.

Z poważaniem

Dyrektor SP11 Grażyna Świerczyńska

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW z dnia 24 kwietnia 2019

W związku z zaistniałą  rano w szkole nieprzyjemną dla rodziców sytuacją Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 informuje:

- decyzję o zawieszeniu lub odwołaniu strajku w placówce podejmuje Komitet Strajkowy i jako dyrektor nie mam prawa wpływać na decyzje nauczycieli ( Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych)

- na chwilę obecną nie jestem w stanie zapewnić bezpiecznej opieki więcej niż 25 przedszkolakom i 25 uczniom świetlicowym.

Również jak Państwo każdego dnia oczekuję na zmianę sytuacji. Mogę jedynie przeprosić Państwa za niedogodności, które i mnie dotykają.

Mimo wszystko dziękuję za dotychczasową pomoc i współpracę.

Z poważaniem

Dyrektor SP11 Grażyna Świerczyńska

 

Drodzy Rodzice !
Dyrektor SP 11 informuje, że względu na brak oficjalnych informacji o zawieszeniu strajku nadal możemy zapewnić bezpieczną opiekę grupie 25 dzieci przedszkolnych oraz 25 osobowej grupie świetlicowej szkolnej (wcześniej zapisanych). Jako dyrektor nie mam wpływu na zmianę sytuacji pod względem prawnym związanym z ustawą o sporze zbiorowym.
Nadal przepraszam za wszelkie utrudnienia i dziękuję za pomoc oraz możliwość przeprowadzenia egzaminu klasy 8.
Będę Państwa informować na bieżąco o jakichkolwiek zmianach.

Z poważaniem i szacunkiem
Dyrektor SP 11 Grażyna Świerczyńska
Drodzy Ósmoklasiści !

W poniedziałek przystępujecie do egzaminów, przypominam, że spotykamy się o godz. 8.30.

Nie wolno się spóźnić, zabieramy ze sobą czarny długopis, legitymację (pesel), na matematykę linijkę.

Na salę nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (telefon, tablet, itp)

Życzę powodzenia

Dyrektor SP11 Grażyna Świerczyńska

Drodzy Rodzice Przedszkolaków !!!

W okresie egzaminów 15.04 do 17.04  nie mogę zapewnić opieki dzieciom przedszkolnym z powodu nadzorowania egzaminu ósmoklasisty.

Proszę o zapewnienie opieki w tych dniach.

W czwartek oraz piątek przyjmę zadeklarowane wcześniej dzieci, gdyż na tyle pozwalają przepisy prawne.
Przypominam, że uczniowie klas 1-7 w tych dniach mają wolne od zajęć.

Sytuacja nie ulega zmianie w kraju oraz w szkole, więc tak jak Państwo nie wiem, co będzie dalej...

Z wyrazami szacunku

Dyrektor SP11 Grażyna Świerczyńska

AKCJA STRAJKOWA

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice …

W związku z brakiem porozumienia Rządu ze Związkami Zawodowymi z przykrością informuję, że od 8 kwietnia 2019r. - do ODWOŁANIA w SP11 (szkole i przedszkolu) rozpocznie się akcja strajkowa. W związku z powyższym zajęcia dydaktyczne zostaną zawieszone.

Zwracam się do Państwa z prośbą o w miarę możliwości zapewnienie opieki swoim dzieciom, gdyż nie możemy zapewnić bezpiecznych i higienicznych warunków wszystkim uczniom i wychowankom – zgodnie z wcześniejszą informacją.
 (Pod opieką 1 nauczyciela może być 25 uczniów/dzieci).

Zajęcia z budżetu obywatelskiego  i  zaczarowana świetlica funkcjonują bez zmian.

 

O przebiegu i zwrotach w akcji strajkowej będziemy Państwa informować na bieżąco poprzez szkolną stronę internetową, e-dziennik oraz ogłoszenia na drzwiach budynku.

 

Za niedogodności przepraszam i liczę na Państwa zrozumienie.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor SP 11 Grażyna Świerczyńska

 

Uzupełnienie:

Informuję, że rodzic dziecka do lat 8-miu może wystąpić o zasiłek opiekuńczy z tytułu konieczności zapewnienia opieki nad dzieckiem, w związku z nieprzewidzianym zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, jeśli zachodzi konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z powodu j.w., a rodzic  nie ma  możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem, które nie zostało przyjęte do przedszkola lub szkoły.

"rodzice mogą skorzystać z zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8, z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko".

W tym celu rodzic winien złożyć do swojego pracodawcy, wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A wraz z pisemnym OŚWIADCZENIEM "o konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko."

 

Informacje z strony Edukacja w Gliwicach - dotyczące STRAJKU

 

INFORMACJE Ministerstwa Edukacji Narodowej ! dotyczące STRAJKU

 

 

AKCJA STRAJKOWA
Szanowni Rodzice!

Na podstawie informacji uzyskanej ze strony Związków Zawodowych o przystąpieniu szkoły do strajku, informuję, że od 8 kwietnia 2019 może wystąpić konieczność częściowego zamknięcia szkoły oraz oddziałów przedszkolnych.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o nieposyłanie w miarę możliwości  dzieci do szkoły i przedszkola

W wyjątkowych dla Państwa sytuacjach jako dyrektor szkoły jestem w stanie zapewnić  opiekę na świetlicy dzieciom osób najbardziej potrzebujących (do 25 osób) w godzinach 7.oo - 15.oo.

i grupie przedszkolnej (do 25 dzieci ) - zgłoszenia w sekretariacie szkoły.

 

Przypominam również,  że rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje prawo do otrzymania zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym.

 

Informacje na ten temat znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/komu-przysluguje.

 

Zapewniam także, że na bieżąco monitoruję akcję strajkową i w przypadku jakichkolwiek zmian (zawieszenie/odwołanie strajku) niezwłocznie zamieszczę kolejne komunikaty.

Informacje w tej sprawie będą wywieszone na drzwiach szkoły, stronie internetowej i e-dzienniku.

Liczę na Państwa wyrozumiałość i pomoc w tej trudnej sytuacji.

 

Z poważaniem

Dyrektor Grażyna Świerczyńska

 

 

Uwaga Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym!!!!!!
Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020
 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice

 

 

Obowiązek szkolny

 

Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od 7 roku życia.

Natomiast dziecko sześcioletnie ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

Zatem do klasy pierwszej może pójść zarówno sześciolatek, jak i siedmiolatek.

Dziecko 6-letnie (także w roku szkolnym 2017/18) na wniosek rodziców będzie przyjęte do klasy pierwszej pod warunkiem, że korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku niekorzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego).

 

 

Informacje na dzień 10 stycznia 2017 roku

zaczerpnięte ze strony men.gov.pl (www.reformaedukacji.men.gov.pl)

 

 

 

Reforma w oświacie ... więcej informacji tutaj

 

 
 

UWAGA !
Nowy numer konta bankowego, na który należy uiszczać opłaty za wyżywienie i opiekę przedszkolną:

 

97 1050 1230 1000 0024 0245 8935