UWAGA !

 

 

 

 

Uwaga Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym!!!!!!
Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji.

https://gliwice.eu/miasto/edukacja/rekrutacja/rekrutacja-do-przedszkoli/rekrutacja-do-przedszkoli-2017
 

  
   W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w Internecie zwracamy się z uprzejmą prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na poniższe informacje.

więcej ...

 

Uwaga Rodzice dzieci z rejonu Szkoły Podstawowej nr 11  !!!!

 

Rozpoczynamy zapisy uczniów do klasy 1 szkoły podstawowej na rok 2017/18.
 

Karty zgłoszenia pobrać można w sekretariacie lub na stronie internetowej placówki. (tutaj  -txt    - pdf)
 

Zapisy obejmują dzieci 7-letnie lub 6- letnie, które odbyły obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

 

Uwaga Rodzice dzieci z oddziałów  przedszkolnych!!

Informujemy, że karty zapisu do przedszkola w miesiącach lipiec i sierpień będą dostępne na początku maja. Można je będzie pobrać w każdym przedszkolu. W maju planowana jest również  elektroniczna ewidencja zgłoszeń. Szczegółowe informacje otrzymają Państwo pod koniec kwietnia.

 

Obowiązek szkolny

 

Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od 7 roku życia.

Natomiast dziecko sześcioletnie ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

Zatem do klasy pierwszej może pójść zarówno sześciolatek, jak i siedmiolatek.

Dziecko 6-letnie (także w roku szkolnym 2017/18) na wniosek rodziców będzie przyjęte do klasy pierwszej pod warunkiem, że korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku niekorzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego).

 

 

Informacje na dzień 10 stycznia 2017 roku

zaczerpnięte ze strony men.gov.pl (www.reformaedukacji.men.gov.pl)

 

Uwaga Rodzice

  

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych planowane jest w miesiącu kwietniu.

Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole, lub publiczną szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 2017 r. poda do publicznej wiadomości:

  • kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym,
  • dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,
  •  liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4–6 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe.

Przepis art. 154 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej, z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia.

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW
 

Lamblioza jest pasożytniczą chorobą zakaźną, szczególnie częstą wśród dzieci w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Przyczyną choroby jest zakażenie pierwotniakiem zaliczanym do wiciowców, nazwanym Lamblia intestinalis (inne nazwy: Giardia lamblia, Giardia intestinalis).

Częstość występowania zakażenia Lamblia intestinalis jest różna w zależności od badanej populacji. Ocenia się, że średnio (licząc razem dzieci i dorosłych) w Polsce zakażonych jest około 3% populacji. Odsetek ten jest jednak dużo większy u dzieci, gdzie osiąga około 20%. Szczególnie narażone na zakażenie są dzieci przebywające przez dużą część dnia w większych zbiorowiskach (domy dziecka, żłobki, przedszkola, rodziny wielodzietne). Małe dzieci zwykle nie przestrzegają podstawowych zasad higieny. Z tego powodu, w spędzających ze sobą dużo czasu większych grupach dzieci, lamblioza szerzy się bardzo łatwo drogą kontaktową lub pokarmową. Potwierdzają to badania epidemiologiczne, które wykazują, że np. w żłobkach lub w domach dziecka odsetek dzieci, u których stwierdza się lamblie, może dochodzić  do 70%. Okresem największej podatności na zakażenie jest wiek 4-5 lat.

 

 http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-pasozytnicze/lamblioza-zakazenie-lambliami-utrapienie-przedszkolakow_33533.html

http://www.mjakmama24.pl/dziecko/choroby-i-dolegliwosci-u-dzieci/lamblie-u-dzieci-objawy-i-leczenie-lambliozy,560_92.html

http://pediatria.mp.pl/lista/77251,zarazenia-lamblia-objawy-i-powiklania

 

Reforma w oświacie ... więcej informacji tutaj

Hura !

W dniu 29.10.2015 nastąpiło uroczyste otwarcie boisk i obiektów sportowych.

Prosimy o korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem i regulaminem, który umieszczony zostanie w widocznym miejscu.

 

Szkoła jest członkiem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom
„Przyjazna Szkoła”. Placówka nasza została zarejestrowana w Stowarzyszeniu i przydzielono nam indywidualny numer konta: 24132000220112048400125026.

W wypełnionym zeznaniu rocznym należy  znaleźć Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „ Przyjazna Szkoła”. ( Mysłowice , KRS: 0000031762) i wpisać
Szkoła Podstawowa nr 11 w Gliwicach  048400125026

 

Przypominamy o trwającej w naszej placówce zbiórce makulatury. Uczestnicząc w akcji – CHRONIMY LASY!

Przyniesioną makulaturę przez cały rok szkolny prosimy składać na portierni.

Dziękujemy

Organizatorzy akcji

UWAGA !
Nowy numer konta bankowego, na który należy uiszczać opłaty za wyżywienie i opiekę przedszkolną:

 

97 1050 1230 1000 0024 0245 8935

APEL    DO   RODZICÓW...!!! - czytaj tu ...