UWAGA !

 

 

 

 

Uwaga Rodzice dzieci z rejonu Szkoły Podstawowej nr 11  !!!

 

Rozpoczynamy zapisy uczniów do klasy 1 szkoły podstawowej na rok 2018/19.

  • Zasady rekrutacji
     

  • Karty zgłoszenia pobrać można w sekretariacie lub na stronie internetowej placówki. (tutaj  -txt    - pdf)
     

 

 
Uwaga Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym!!!!!!
Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019
 

https://gliwice.eu/miasto/edukacja/rekrutacja/rekrutacja-do-przedszkoli


https://gliwice.eu/miasto/edukacja/rekrutacja/rekrutacja-do-przedszkoli/rekrutacja-do-przedszkoli-2017


 

  
   W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w Internecie zwracamy się z uprzejmą prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na poniższe informacje.

więcej ...

 

 

 

Obowiązek szkolny

 

Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od 7 roku życia.

Natomiast dziecko sześcioletnie ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

Zatem do klasy pierwszej może pójść zarówno sześciolatek, jak i siedmiolatek.

Dziecko 6-letnie (także w roku szkolnym 2017/18) na wniosek rodziców będzie przyjęte do klasy pierwszej pod warunkiem, że korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku niekorzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego).

 

 

Informacje na dzień 10 stycznia 2017 roku

zaczerpnięte ze strony men.gov.pl (www.reformaedukacji.men.gov.pl)

 

 

 

Reforma w oświacie ... więcej informacji tutaj

 

 
 

UWAGA !
Nowy numer konta bankowego, na który należy uiszczać opłaty za wyżywienie i opiekę przedszkolną:

 

97 1050 1230 1000 0024 0245 8935