Publikacje
mgr Mariola Twardowska 

Konspekt zajęć korekcyjno – kompensacyjnych

 

Temat zajęć: Zabawy słowne z literą „h” i „f”

 

Cel główny:

 

§       Usprawnianie słuchu fonematycznego

§       Stymulacja percepcji wzrokowej i słuchowej

§       Kształtowanie  umiejętności czytania ze zrozumieniem.

§       Usprawnianie narządów artykulacyjnych

 

Cele operacyjne:

 

§       Uczeń potrafi dokonać analizy głoskowej wyrazu

§       Różnicuje głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie

§       Poprawnie wymawia wyrazy zawierające literę „h” i „f”

§       Potrafi poprawnie powtórzyć przedstawione ciągi wyrazowe

§       Prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

§       Rozumie czytany tekst

§       Umie właściwie zapisać usłyszany wyraz, zdanie.

 

 

Metody:

 

§       Aktywizujące

§       Praktycznego działania

§       Wyjaśnienie

 

Formy pracy :

 

§       Indywidualna

 

Środki dydaktyczne: karty pracy, rysunki, tekst, banki mydlane, balon

 

  

Tok zajęć:

  

1. Etap wstępny – przygotowanie ucznia do poznania treści, jakie będą  

    ćwiczone i usprawnione na zajęciach, wprowadzenie do głównej 

    tematyki lekcji

   

   Uczeń ma prawidłowo połączyć ze sobą obrazki, na zasadzie

   skojarzenia ):

 

§       Telefon – numer telefoniczny

§       Harfa – nutki

§       Filiżanka – kawa

§       Flaga – państwo

§       Fajka – dym

§       Fotel – babcia

§       Farby – paleta

§       Agrafka – nici

§       Fabryka - dym

§       Hamak - odpoczynek

 

Ćwiczenia oddechowe usprawniające aparat artykulacyjny – nauka prawidłowego oddychania podczas wymowy (nadmuchanie balona, bańki mydlane, ćwiczenia narządów artukulacyjnych)

 

Naśladownictwo odgłosu telefonu, dmuchanie na gorącą herbatę

 

2. Terapia właściwa  - kształtowanie umiejętności czytania ze

    zrozumieniem i rozwijanie słuchu fonematycznego

 

Uczeń dokonuje analizy głoskowej wyrazu – łączy obrazek z odpowiednim podpisem, próbuje go prawidłowo odczytać i wskazać głoskę „h” i „f”(umiejscowienie głoski, na początku, końcu, w środku)

 

§       Filiżanka

§       Fajka

§       Agrafka

§       Kufel

§       Hokeista

§       Huśtawka

§       Wahadło

§       Herb

 

Uczeń poprzez podniesienie figury z określonym dla danej litery kolorem sygnalizuje, jaką głoskę słyszy w wyrazie (litera „h” – koło zielone, litera „f” – trójkąt żółty, uczeń sam może przygotować sobie te figury, element wycinania usprawnia motorykę). Nauczyciel wypowiada wyrazy: druh, hipopotam, hamak, hałas, fotel, mafia, fizyka, fortepian, farba

 

Uczeń próbuje powtórzyć ciągi wyrazowe (wyrabianie trwałości pamięci bezpośredniej, słuchowej)

§       Huk, hak, Hela, faja, Fela, huta

§       Golf, flet, handel, hak, wahadlo

§       Fotograf, agrafka, wahadło, juhas

§       Fabryka, handel, herbata, fasola

§       Herb, hipopotam, druhna, konfitura, hamak, hokeista, Holender, Felek

 

Uczeń uzupełnia brakującej litery w wyrazie – odczytuje dany wyraz

 

Ćwiczenia czytania ze zrozumieniem – uczeń samodzielnie czyta krótki tekst, ma w nim podkreślić wyrazy w których  znajduje się litera „h” i f” – rozmowa na temat tekstu. Próba zapisu wyrazów z omawianymi na zajęciach głoskami, które znajdowały się w przeczytanym tekście.

 

Uczeń układa zdania z wyrazami zaproponowanymi przez nauczyciela – hipopotam, Franek (zapis)

 

 

3. Zabawy relaksacyjne  - układanie wyrazów na pierwszą, ostatnią usłyszaną głoskę

 

4. Podsumowanie zajęć – ćwiczenia końcowe (ocena pracy ucznia) gra memory, jako forma nagrody za pracę na zajęciach

  

Załączniki do zajęć

 

TEKST

Dziadek Felek bardzo lubi zimowe wieczory. Często przygląda się wtedy, jak jego wahadło jego ulubionego starego zegara równomiernie się kołysze. Siedząc w swoim bujanym fotelu, przykryty futrzanym kocem, popija ulubioną, zieloną herbatę i zajada pyszne, domowej roboty konfitury. Często wspomina wówczas swoje młodzieńcze lata, kiedy to w wolnym czasie brał farby do ręki i malował krajobrazy. Jego pasją były również motocykle. Lubił długie podróże i swoim wnukom często opowiada o krajach, które widział. Często opowieści dziadka są tak ciekawe i realne, że dzieciom wydaje się , iż to one brały w nich udział.

 

Wa...adło  / ...ajka  /  ...filiżanka  /  ...otel  /  ...arby  /  ...ak  /  ...hipopotam  /  gol...  /   ...uta  /  dru...na  /  kon...itura  /   agra...ka  /  ka...elki   /  ...herbatniki     ju...as   /  ...otogra...  /   ...ela   /  ...elek

 

mgr Mariola Twardowska