Publikacje
mgr Grażyna Szeląg

 

„DLA MAMY I TATY”    

„Człowiek dorosły bombardowany negatywnymi bodźcami, a prawidłowo ukształtowany za młodu, jest w stanie panować nad sobą, wie, co dobre, a co złe, kieruje się przyjętą wcześniej hierarchią wartości i zasadami” A dziecko?

 Dużo się dziś mówi na temat zgubnego wpływu telewizji, bardzo głośnej muzyki, agresywnych filmów dla dzieci i młodzieży. Nie bez powodu. Są to bowiem bardzo kuszące rozrywki, którym  trudno się oprzeć. Zwłaszcza najmłodszym odbiorcom. Dlaczego? Każda z informacji przekazywanych przez media przedostaje się do mózgu dziecka przy pomocy któregoś ze zmysłów. Taki impuls powoduje powstanie w jego organizmie pewnych substancji chemicznych, za co odpowiedzialna jest część mózgu zwana podwzgórzem. Następnie substancje te rozprowadzane są po całym organizmie, co jest przyczyną powstania pokreślonego stanu psychicznego. Jeśli bodziec, o którym mowa jest atrakcyjny, dziecko odczuwa przyjemność. To powoduje, że wyzwala się nim chęć poszukiwania podobnej przyjemności wciąż od nowa. Jeśli trwa to wystarczająco długo może prowadzić do powstania nałogu.  

 Czym jest nałóg? Bez względu na to, czego dotyczy (alkoholu, telewizji, narkotyków, bardzo głośnej muzyki) polega na tym, że człowiek przez niego opanowany nie do końca zdając sobie z tego sprawę, coraz częściej odczuwa potrzebę doznawania stale silniejszych bodźców, które wywołują w nim przyjemne odczucia. Część mózgu, tzw. ośrodki podkorowe są zbyt mocno atakowane, czego skutkiem jest stopniowe niszczenie, a następnie obumieranie komórek nerwowych.

Nasz mózg posiada elementy, które są wspólne dla ludzi i zwierząt (rdzeń mózgowy, pień mózgowy i podwzgórze) oraz część typową dla ludzi – korę mózgową. Jeśli od najwcześniejszego dzieciństwa bombardujemy nieukształtowany mózg  dziecka silnymi impulsami dotyczącymi np. agresji, a zabraknie w tym ważnym dla dziecka okresie wpajania zasad moralnych, wskazywania sensu i celu życia, to działa w człowieku ta niższą część układu nerwowego (wspólna dla ludzi i zwierząt). Dla Rodziców i innych mądrych dorosłych powinno być więc najważniejsze, aby od najwcześniejszych lat dostarczali dziecku impulsów, które wpływają na rozwój wyższych struktur mózgu. Mózg dziecka jest jak gąbka – postarajmy się nasączyć go zdrowymi zasadami
i wartościami.

Na koniec kilka optymistycznych uwag: uszkodzenia mózgu spowodowane oddziaływaniem zbyt silnych ,negatywnych impulsów nie jest nieodwracalne. Granice możliwości ludzkiego mózgu nie są określone. Kora mózgowa posiada część zwaną korą nierozdysponowaną, która może przejąć funkcje uszkodzonych partii mózgu, Na tym m.in. polega rehabilitacja. Może chcemy zmienić życie własne i życie naszych dzieci. Pozostaje stara, niezawodna metoda: praca nad sobą
i odejście od zasady przyjemności, która jest dla człowieka zgubna, chociaż tak kusząca.

mgr Grażyna Szeląg