Publikacje
mgr Beata Bodnar

  

Przykładowy  scenariusz zajęć

 do wykorzystania na zajęciach wychowawczych, edukacji regionalnej, j.polskim)

Klasa: 5
Temat: Poznaję swoich bliskich

Cele:

  v       Kształtowanie poczucia własnej wartości
v       Wdrażanie do zachowania asertywnego
v       Poznanie specyfiki środowisk wychowawczych, w jakich wzrastają nasi koledzy
v       Ćwiczenie empatii ( zapoznanie z nową terminologią )
v       Usprawnianie grafomotoryki

 Cele operacyjne:

Uczeń :

  v       Ma prawidłową samoocenę
v       Wie, jak być asertywnym i wdraża to zachowanie w życie
v       Zna i rozumie znaczenie słowa empatia

Metody:          rozmowa, twórczego myślenia, poglądowa

Środki dydaktyczne:          zdjęcia bliskich, blok techniczny, mazaki, karta pracy

TOK ZAJĘĆ:

  1. Praca w grupie NT. „Poznaj moja rodzinę” – dzieci przynoszą zdjęcia bliskich i opowiadają o swoim domu koledze z ławki.
  2. Co wiem o rodzinie swojego kolegi? Zapis w pkt najistotniejszych informacji o bliskich kolegi, z którym dziecko pracowało.
  3. Prezentacja pracy grupowej.
  4. Stworzenie albumu rodzinnego – drzewo genealogiczne.
  5. Czym dla mnie jest rodzina? – rozmowa kierowana
  6. Najważniejsi członkowie mojej rodziny – wykonanie rysunku na temat: „Z kim czuję największą więź?”

 

                                       Textfeld: KARTA PRACY
Imię i nazwisko ........................................
Moja mama jest dla mnie ................................
W tacie szanuję ...............................................
Rodzina stanowi dla mnie ...............................
Najbliższą dla mnie osobą jest .......................
Kiedy jest mi smutno przytulam się do............
Moja mama najbardziej lubi ..........................
Mój tato jest zadowolony, gdy.........................
Moich rodziców kocham za ...........................
           

  7. Praca z kartą pracy.  
  8. Podsumowanie      

mgr Beata Bodnar