:)


 
 

                TYDZIEŃ  RODZINY  W  ODDZIALE  "O"

      Zgodnie z tematem przewodnim w październiku w grupie Sówek rozmawialiśmy o Rodzinie. Dzieci wymieniały członków Rodziny, mówiły o zawodach wykonywanych przez Rodziców; o tym co lubią robić kiedy są  razem itp.

     Ukoronowaniem naszych działań, było przyniesienia do przedszkola zdjęcia/ fotografii na której dziecko jest z Rodzicami. Nikt nie zawiódł!

    Drodzy Rodzice, bardzo dziękuje za pomoc!!!

Cecylia Pierzchała