Przedszkole - historia

W 2000 roku po likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 11 w naszej szkole następuje mała przebudowa pomieszczeń i w placówce powstają 2 oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 3 – 5 lat i „zerówka” dla 6-latków oraz stołówka szkolna.
Przedszkole działa jako jednoska budżetowa, któej organem prowadzącym jest Miasto Gliwice. Nadzór Pedagogiczny sprawuje Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Dziećmi w przedszkolu opiekują się:
pani Agnieszka, pani Celina i pani Beata,
w „zerówce” – pani Beata i pani Kasia,
a smaczne posiłki gotują: pani Irena i pani Ela.