Przedszkole -
aktualności

W roku 2011 / 2012 opiekę nad przedszkolakami sprawują:

pani mgr Katarzyna Sołoducha- grupa starsza 
 

grupa starsza