Przedszkole


 


historia
wizytówka
archiwum   


 


aktualności

wyprawka - maluchy

wyprawka - średniaki

wyprawka - starszaki

podręczniki

Dzień otwarty w przedszkolu

 

Do pobrania :
 

POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW KANDYDATA WOLI
ZAPISU DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11

- oświadczenie - pdf                                  - oświadczenie - txt

 

Uwaga Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym!!!!!!
Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019
 

https://gliwice.eu/miasto/edukacja/rekrutacja/rekrutacja-do-przedszkoli


https://gliwice.eu/miasto/edukacja/rekrutacja/rekrutacja-do-przedszkoli/rekrutacja-do-przedszkoli-2017

 

 
"PRZEDSZKOLE I PIŁKA"

W roku szkolnym 2017/2018 kontynuujemy zajęcia dodatkowe "Przedszkole i piłka" prowadzone przez p. Paulinę Sudoł wg programu PRZEDSZKOLIADA.PL
- ogólnopolski system rozrywki ruchowej dla przedszkolaków. 

Na zajęciach dzieci poprzez świetną zabawę rozwijają swoją kondycję fizyczną oraz uczą się podstawowych umiejętności z różnych dyscyplin sportowych,
 takich jak piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, czy siatkówka.
Przede wszystkim jednak przedszkolaki będą miały okazję do wyładowania swojej energii i zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu.

Zajęcia odbywają się dla każdej z grup przedszkolnych:

Kubusie Puchatki - (dzieci zeszłoroczne) ŚRODY 13.00 - 13.30 

Biedronki - CZWARTKI 13.00 - 13.45

Smerfy - WTORKI 13.00 - 13.45, PIĄTKI 13.30 - 14.30 

Zajęcia - Kubusie Puchatki
Zajęcia - Biedronki
Zajęcia - Smerfy

 

W roku szkolnym 2017/2018 pani Sylwia Żółtańska będzie kontynuowała prowadzenie zajęć dodatkowych pt. "Mały Naukowiec."

 „Mały Naukowiec” to koło zainteresowań dla wszystkich ciekawych świata przedszkolaków.

Na nim badać będziemy zjawiska otaczającego nas  świata, szukać odpowiedzi na nurtujące nas pytania

i eksperymentować z wodą, powietrzem, światłem oraz magnesem w formie zabawy.

więcej ....

 

Mając na uwadze dobro dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną, realizujemy program adaptacyjny
pt.: "Jak zostać wesołym i samodzielnym przedszkolakiem".
Założeniem programu jest przede wszystkim pomoc zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom w wyeliminowaniu stresu z procesu adaptacji.

więcej...

"Cała Polska czyta dzieciom" - kontynuujemy realizację programu ...

więcej