UGO

 

Uczniowska Grupa Operacyjna ( UGO )
 

W naszej szkole funkcjonuje UGO, czyli Uczniowska Grupa Operacyjna,  wspomagająca pracę nauczycieli dyżurujących w czasie przerw lekcyjnych. W skład UGO wchodzą wybrani uczniowie klas: VI i V.  

W roku szkolnym 2017/2018 szefem UGO jest Mateusz Topka