Zlot 2009

 
 

V ZLOT SAMORZĄDÓW GLIWICKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Dnia 3.12.2009 nasz Samorząd Uczniowski w składzie: Sabina Heidenreich, Natalia Gola, Kacper Raczyński oraz Jacek Balewicz wziął udział V ZLOCIE SAMORZĄDÓW GLIWICKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, zorganizowanym przez SP Nr 9 w Gliwicach. Tematami przewodnimi zlotu były: Cyberprzemoc i Jesteśmy społecznością.

Po powitaniu nastąpiło przedstawienie pomysłów samorządów, jakie zrodziły się po zeszłorocznym zlocie oraz prezentacja rezultatów happeningu (na temat zbyt ciężkich tornistrów). Rozmawialiśmy też o tym, jak szkoły radzą sobie z problemem za ciężkich tornistrów. Dowiedzieliśmy się, że  są już w Polsce szkoły, które zamiast książek mają notebooki.  Są one bardzo dobrym pomysłem, gdyż nauczyciel może nadzorować pracę uczniów (na swoim komputerze), a uczniowie chętniej się uczą. Specjalne szkolne notebooki są poręczne, lekkie i bardzo wytrzymałe – zastępują wszystkie książki.

Potem obyło przedstawienie teatralne o cyberprzemocy wprowadzające w pierwszy główny temat. Po przedstawieniu pan z policji opowiadał o niebezpieczeństwach związanych z używaniem komputerów, Internetu i telefonów komórkowych. Obejrzeliśmy poruszające filmiki o osobach, które doświadczyły cyberprzemocy oraz dowiedzieliśmy się, gdzie można się zwrócić w przypadku, gdy staniemy się ofiarą cyberprzemocy. 

Po przerwie nastąpiła prezentacja najciekawszych imprez poszczególnych szkół. Jako samorząd SP 11 zaśpiewaliśmy piosenkę Jaki tu spokój, przy akompaniamencie tub Boomwhackers (na których zagrał Jacek) i gitary (na której grał nasz opiekun p. Krzysztof Polanecki), pokazując przy tym najciekawsze szkolne wydarzenia na prezentacji multimedialnej. W następnym punkcie programu dzieliliśmy się tym, jak w szkołach pomaga się uczniom będącym w potrzebie, w trudnej sytuacji, itp. Po kolejnej przerwie były wnioski oraz podsumowanie zlotu.

Zlot samorządów był dla nas bardzo interesującym spotkaniem, w którym każdy z uczestników dowiedział się czegoś nowego. Fajne było też to, że mogliśmy wymienić się doświadczeniami i zobaczyć jak inne szkoły radzą sobie z samorządnością uczniowską.

Poniżej przedstawiamy linki do ciekawych stron, gdzie można szukać pomocy i informacji na temat Cyberprzemocy:

o       DBI – Strona Dnia Bezpiecznego Internetu

o       Dyzurnet.pl – punkt kontaktowy do spraw zwalczania nielegalnych treści w Internecie

o       Dziecko w sieci – strona kampanii społecznej Dziecko w sieci

o       FDN – Fundacja Dzieci Niczyje

o       Helpline.org.pl – Pomoc dla dzieci i ich opiekunów w sytuacjach zagrożeń w Internecie

o       MAPAP – Projekt badawczy dotyczący aktywności pedofilów w sieciach P2P

o       NASK – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa

o       Polska.pl – portal informacyjny z edukacyjnym serwisem dla dzieci

o       Przedszkolaki Sieciaki – Edukacyjny serwis dla najmłodszych użytkowników Internetu

o       Saferinternet.org Portal o bezpieczeństwie w  Internecie, prowadzony przez INSAFE

o       Sieciaki – Serwis edukacyjny dla dzieci w wieku 7-13

o       YPRT – Youth Protection Roundtable – projekt unijny w ramach programu Safer Internet; jego misją jest ochrona dzieci i młodzieży przed szkodliwymi treściami w Internecie, uwzględniająca zarówno aspekty społeczne, jak i techniczne sieci.  

Sprawozdanie sporządził
Kacper Raczyński