Nauczyciele

 

Grono Pedagogiczne 
w roku szkolnym 2017/2018

mgr Grażyna Świerczyńska dyrektor szkoły, wychowanie przedszkolne, pedagogika, informatyka, oligofrenopedagogika
pedagogika resocjalizacyjna, lecznicza, terapia pedagogiczna, zarządzanie w oświacie
mgr Beata  Bodnar  społeczny zastępca dyrektora, nauczyciel informatyki, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Alicja   Cielesta nauczyciel  języka angielskiego
mgr Małgorzata Davey nauczyciel biologii
Ks. dr Krystian Gałąska nauczyciel religii
mgr Iwona Hrycyna-Mutz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki
mgr Anna Janicka nauczyciel plastyki, techniki
mgr Izabella Jureczko nauczyciel j.polskiego, historii
mgr  Jolanta        Lisowska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wf, terapii pedagogicznej
mgr Małgorzata Mrzyk nauczyciel j.angielskiego, pedagogika społeczna z socjoterapią,  wychowawca świetlicy
mgr Ewa Nowak - Kukawska Pedagogika specjalna-oligofrenopoedagogika z informatyką; Terapia pedagogiczna;Tyflopedagogika
mgr Katarzyna  Ogaza nauczyciel wf, przyrody
mgr Kinga Ogaza-Dzięcioł nauczyciel języka niemieckiego
mgr Anna Pawełek nauczyciel historii
mgr Cecylia              Pierzchała nauczyciel oddziału przedszkolnego, terapia pedagogiczna
mgr Krzysztof  Polanecki wychowawca świetlicy, nauczyciel muzyki, religii
mgr inż. Urszula Skubacz nauczyciel matematyki, informatyki, WDŻ, wychowawca świetlicy
mgr Katarzyna  Sołoducha nauczyciel oddziału zerowego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda
mgr Anna Stodulska nauczyciel doradztwa zawodowego
mgr Anna Szaradowska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wf, wychowawca świetlicy
mgr Grażyna Szeląg bibliotekarz , nauczyciel języka polskiego, wychowawca świetlicy
mgr Małgorzata Szymkiewicz nauczyciel chemii
Paulina Tobiasz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oddziału przedszkolnego, j.angielskiego
mgr Mariola Twardowska pedagog szkolny, terapia pedagogiczna
mgr Celina Trzeszkowska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki
mgr Beata Wierzbicka nauczyciel fizyki
mgr Emilia Wilk nauczyciel języka polskiego, wychowawca świetlicy
mgr Małgorzata Wilk nauczyciel geografii
mgr Sylwia Żółtańska nauczyciel oddziału przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, socjoterapeuta
mgr Małgorzata Żylińska nauczyciel języka niemieckiego
     


 

Grono Pedagogiczne 
w latach 1959 - 2016

 

mgr  Jadwiga Balicka            nauczyciel języka polskiego
mgr Ewa Baranowska               nauczyciel języka polskiego i angielskiego
mgr Anna Bera          nauczyciel  oddziału przedszkolnego
mgr Edyta Beśka     nauczyciel przyrody
mgr Beata Bodnar         nauczyciel naucz.zintegrowanego, informatyki i muzyki
Beata Brożek   nauczyciel plastyki, techniki, wych.  świetlicy
mgr Tomasz Byzdra           nauczyciel wf
Zofia Celebias              nauczyciel biologii,  zoologii, przyrody, chemii
mgr Alicja  Cielesta   nauczyciel j.angielskiego
Mieczysława Choińska                 nauczyciel nauczania początkowego, religii
mgr Elżbieta Cieplińska            dyrektor szkoły, nauczyciel przyrody
mgr Arkadiusz Ciepliński          nauczyciel wych. do życia w rodzinie
Katarzyna Dąbrowa   nauczyciel języka angielskiego
Alicja Dębicka     nauczyciel geografii
mgr Jolanta Dębicka   psycholog, pedagog
mgr Małgorzata Fabisz   nauczyciel języka angielskiego
mgr Ewa Gembała   nauczyciel języka angielskiego
ks. dr Krystian Gałąska      nauczyciel  religii
mgr Barbara Grzesiak Sakowicz    nauczyciel naucz. zintegrowanego i oddz. zerowego
mgr Iwona Hrycyna - Mutz   dyrektor szkoły, nauczyciel naucz.zint., informatyki
mgr Wacław Huk   nauczyciel historii
mgr Izabela Jureczko   nauczyciel języka polskiego, historii
mgr Danuta Kamińska-Yankevich   nauczyciel języka angielskiego
mgr Małgorzata Kierat    nauczyciel wf
mgr inż. Zofia Kleszcz   nauczyciel fizyki, chemii, matematyki
Donata Klimaszewska    nauczyciel religii
mgr Beata Kmieć    nauczyciel języka angielskiego
mgr Marek Kolano   nauczyciel techniki, informatyki, dyrektor szkoły
mgr Sylwia Kolasińska   wychowawca świetlicy szkolnej
Aneta Kołodziej   nauczyciel j. angielskiego
mgr Beata Koszałka   nauczyciel języka polskiego
mgr Grażyna Kotarba    pedagog, psycholog szkolny
mgr Bogumiła Kurowska   nauczyciel języka polskiego
mgr  Arkadiusz Kwarciak   nauczyciel wf
mgr Jolanta Lisowska   nauczyciel naucz. zintegrowanego, wf
mgr Wioletta Łabiak   nauczyciel oddziału przedszkolnego
mgr Anna Łuków    nauczyciel nauczania zintegrowanego
Daniela Machał    nauczyciel nauczania początkowego
mgr Barbara Majcher   nauczyciel geografii, historii
Katarzyna Małek Hanczar   nauczyciel  języka polskiego
Dominika Marek   nauczyciel oddziałów przedszkolnych
mgr Antoni Markowski   nauczyciel wf
mgr Maria Marszewska   nauczyciel wych. do życia w rodzinie
mgr Monika Najda   nauczyciel j.polskiego
mgr Renata Niewelt   nauczyciel oddziału zerowego
Danuta Niewiadomska    nauczyciel geografii, bibliotekarz
mgr Katarzyna  Ogaza   nauczyciel wf
Anna Osiadły   nauczyciel j.rosyjskiego i j.angielskiego
mgr Anna Piątek   nauczyciel historii
Zdzisława Pietruszczyk     bibliotekarz
mgr Cecylia Pierzchała   nauczyciel oddziału przedszkolnego
mgr  Jadwiga Piprowska    nauczyciel języka polskiego
mgr Teresa Plewa    nauczyciel wych. do życia w rodzinie
mgr Małgorzata Ploch   nauczyciel  języka polskiego
mgr Anna Płaczkowska-Stich   nauczyciel plastyki i techniki
mgr Dorota Pniowska   pedagog
mgr Krzysztof Polanecki   nauczyciel muzyki, wych. świetlicy
Beata Polit   nauczyciel oddziału zerowego, naucz.zintegrowanego
mgr  Beata Raczyńska   nauczyciel wych. przedszkolnego, historii
mgr Beata Sibik   nauczyciel przyrody, j.angielskiego
mgr inż. Urszula Skubacz   nauczyciel matematyki i informatyki
mgr Katarzyna Sołoducha   nauczyciel nauczania zintegrowanego
Marian Stępień   kierownik szkoły
mgr  Anna Szaradowska   nauczyciel nauczania zintegrowanego, wf
mgr Agnieszka Szczodra   nauczyciel oddziału przedszkolnego
mgr Jarosław Szkabarnicki    nauczyciel  techniki, informatyki
mgr Lucyna Szpadzik   nauczyciel języka polskiego
mgr Barbara Trzaska    nauczyciel j.angielskiego, oddz. przedszkolnego
mgr Celina Trzeszkowska   nauczyciel nauczania zintegrowanego, informatyki
mgr Mariola Twardowska    pedagog, terapeuta, wych. świetlicy
mgr Hanna Tomaszewska   nauczyciel języka polskiego
Maria Więcław   nauczyciel języka polskiego
Joanna Wołosz   nauczyciel języka angielskiego
mgr Elżbieta Wystep   nauczyciel wych. do życia w rodzinie
Barbara Wywioł   dyrektor szkoły, nauczyciel techniki
mgr Zofia Zgoda - Bania    psycholog- terapeuta, wych. świetlicy
Grażyna Żegan   wychowawca świetlicy  

oraz             

Ali Janina
Banaś Grażyna
Bartnik Bogdan
Chojak Jerzy
Czernek Małgorzata
Ćwikiel Aneta
Feilhauer Maria
Fic Katarzyna
Gorol Marian
Granczak Ewa
Guzy Danuta
Hajske Agnieszka
Hus Irena
Jedrzejczak Katarzyna
Kaczmarek Małgorzata
Karczewski Ryszard
Kłapczyk Krystyna
Kłosok Anna
Kotlarz Halina
Lipska Grażyna
Maciejewska Jadwiga
Miśkiewicz Jolanta
Moroń Marian
Netwich Aleksandra
  Okoń Barbara
Orkan- Kudła Anna
Patyk Barbara
Piotrowska Grażyna
Polaczek Natalia
Pszonka Wanda
Ranczkowska Irena
Rozkosz Joanna
Skubisz Małgorzata
Smus Danuta
Stępień Irena
Sumera Barbara
Szymkiewicz Andrzej
Szymkiewicz Małgorzata
Trzoska Krystyna
Tuszkiewicz Bożena
Waligóra Zofia
Węgierek Barbara
Widera Danuta
Wilimska Maria
Woźniak Iwona
Wywiał Ewa
Zabielna Bożena
Załęska Agnieszka