Kronika ...dawniej


 

Kronika Szkolna Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 11 w Gliwicach
prowadzona od 9 lipca 1946 roku przez p.o. kierownika szkoły Jana Guzika

 

„...Z dniem 9 lipca 1946 roku przeniósł mię niespodziewanie Ispektorat  Szkolny Grodzki ze stanowiska p.o. kier. Publ. Szkoły Powszechnej Nr 11 w Gliwicach, dzielnica Ligota Zabrska, na miejsce odwołanego poprzednika ob. Krawieczka Leona. W tym samym dniu udałem się do Ligoty Zabrskiej, oddalonej od śródmieścia o jakieś 3 km, aby zobaczyć nowe gospodarstwo.
Szkoła Nr 11 nie była mi całkiem obca. Już dnia 29 marca 1945 r. przejmowałem i opisywałem jej budynki w towarzystwie dwóch kolegów i przedstawiciela miejscowej polonii ob. Dworaczka ze Sośnicy. Jeszcze wcześniej, bo 22 lutego 1945r. przechodziłem tędy z Gliwic do Przyszowic i widziałem z odległości 200m jej ładną, ale okaleczoną wojną sylwetkę. Przed wojną w roku 1938 i 1939 nieraz mi majaczyły jej kontury na horyzoncie, na przechadzkach po granicy między Gierałtowicami, Przyszowicami, a Makoszowami, nie przypuszczałem jednak, że mnie przyjdzie tu gospodarować...”

„...Wstępną konferencje Rady  Pedagogicznej na rok szkolny 1946/1947 zwołałem na godzinę 9.00 dnia 2.IX.1946 r., ale ponieważ nie zjawili się wszyscy członkowie Grona, konferencję trzeba było odłożyć do następnego dnia. Dnia 3 września rozpoczął się rok szkolny 1946/47 nabożeństwem w kościele parafialnym św. Józefa. Po nabożeństwie udała się młodzież z nauczycielstwem do starego, ciasnego budynku szkolnego, bo budynek główny nadal pozostaje w remoncie. Podzielono młodzież według klas, zapowiedziano każdej klasie czas nauki i rozpuszczono do domu, nauczycielstwo pozostało na konferencji. Prócz ob. Feruś Zofii, która otrzymawszy z Inspektoratu Szkolnego urlop wyjechała na dwa tygodnie to jest do 15.IX.1946r. do Szklarskiej Poręby na wczasy, zasiadła na  wstępnej konferencji Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr11 cała ekipa nauczycielska w liczbie 7 osób bez ob. Awramienko Antoniny, która z niewiadomych przyczyn nie stawiła się w dniu 3.IX. 1946r. do służby...”

 

„...Zaczęła się praca szkolna, trzeci rok polskiej szkoły w Ligocie Zabrskiej. Pracę rozpoczęto, jak w dwóch poprzednich latach w starym budynku, dziadusiu, który dawno zapomniał o dzieciach, a teraz z konieczności musi się zając ich wychowaniem...”

 „....Grono  nauczycielskie  składało się na początku  roku szk. 1946/47 z następujących osób: Guzik Jan p.o.kier.szkoły i wych. kl.VIII. 2) Awramienko Antonina wych. kl.V  3) Ferus Zofia wych.kl.IV 4)  Bal Jadwiga wych.kl. Ia  5) Kleinwachter  Jadwiga  wych. kl.VI  6) Makulik  Maria  wych.kl.Ib  7)  Szczygieł  Janina  wych.kl. III  8)  Szczygieł  Stefania  wych.kl. II  9)  Tylikowski  Ignacy  wych. kl. VII .

   Uczniów zapisanych 288, a po kilku dniach  291. Dyscyplina szkolna znacznie rozluźniona, chłopcy skłonni do grubszych wybryków, albo opuszczenia ostatnich  lekcyj bez opowiedzenia. Nawet w klasie nie krępowały się posługiwać językiem obcym, z czym rozpoczęło się z miejsca walkę ...”

 
6 grudnia 1946 roku

„... Staraniem Komitetu Rodzicielskiego, Grona Nauczycielskiego i Kierownictwa Szkoły odbyła się dnia 6.XII.1946 o godz.14.oo w sali Przedszkola uroczystość św.Mikołaja dla uczniów Publ.Szkoły Powsz.Nr 11 w Gliwicach. Komitet Rodzicielski  w osobach Bemhauer Helena, Markiewka Róża, Jasiczek Otylia, Majster  Gertruda, Mnich Maria i Spyt Tomasz zebrał fundusz składkowy w wysokości 2.812 zł i trochę produktów, przygotował dla każdego dziecka paczuszkę ze słodyczmi. Ob. Szczygieł Janina, opiekunka szkolnego koła PCK przygotowała 30paczuszek z przyborami do pisania. Część artystyczną przygotowała naucz.Ob. Feruś Zofia. Rolę  św. Mikołaja kreował dziadek jednego z uczniów ob. Szołtysek. Program uroczystości był następujący:

        1.     Zagajenie i powitanie gości przez Kier.szkoły ob. Guzika Jana.
2.
     Przyjście św. Mikołaja, witanego pieśnią „W noc grudniową” i deklamacją.
3.
     Przemówienie św. Mikołaja do dzieci.
4.
     Produkcje artystyczne przed św. Mikołajem: deklamacje, śpiewy, taniec cygański i figielek kopytkowy, popisy w grze   na   skrzypcach, pianinie, fujarce.
5.
     Uwagi i spostrzeżenia św. Mikołaja o dobrych i złych dzieciach, odczytanie listów do św. Mikołaja.
6.
     Obdarowanie młodzieży słodyczami i materiałami piśmiennymi przez św. Mikołaja....”

 

21 grudnia 1946 roku

„...    Dnia 21 grudnia 1946 roku o godzinie 12.00 odbył się w sali klasy VI Opłatek zorganizowany przez Koło P.C.K. ze swoją opiekunką Szczygieł Janiną na czele. Przy stole na którym stała ustrojona choinka zasiadło Grono Nauczycielskie , a za nim głowa przy głowie stanęła młodzież szkoły Nr 11. Na przedzie ustawiono prowizoryczną scenę ze stołów i zaczęła się uroczystość. Przemówiła w ciepłych łagodnych słowach opiekunka P.C.K ob. Szczygieł, pobrzmiała kolęda „Wśród nocnej ciszy” i nastąpiła najważniejsza część uroczystości, pewnie po raz pierwszy w tych murach  odbywana,  mianowicie  tradycyjne,  staropolskie łamanie się  opłatkiem. Naprzód  przełamało się nauczycielstwo między sobą, potem delegaci  klas  łamali się  z  wychowawcami  składając   i  przyjmując  życzenia  w  imieniu  swoich  klas.  Po ceremonii  łamania  nastąpiła  część artystyczna  uroczystości, na którą złożyło się  odśpiewanie  kilku  kolęd,  deklamacje  i  kilka  tańców: trojak, góralik, pajączek oraz  inscenizacja  z  pląsem „Królewna  Śnieżka”.  Na  zakończenie  kilkoro  najbiedniejszych   dzieci  otrzymało  po  dużej  strucli  i  paczuszki  z  częściami  garderoby  na  „gwiazdkę”,  a  delegaci  P.C.K  zanieśli  struclę  i  kilka  wiader  węgla  najuboższej  staruszce  na  Ligocie, 80-letniej ob. Hose.  Rozradowana  młodzież  rozeszła  się  na  trzytygodniowe  ferie  Bożego Narodzenia...”

1 marca 1947 roku

 Tegoroczna  zima  była niezwykle surowa i długotrwała. Wytrzymała nieprzerwanie przez grudzień, styczeń i  luty w swej grubej śnieżnej szacie, przy silnych mrozach, dochodzących tu  do 24 o.  Pokrywa  śnieżna  była  równomiernie rozłożona – większych zasp nie było. Stanęły  tramwaje  i  Grono  nauczycielskie  musiało ze śródmieścia dochodzić do Ligoty  pieszo, nie mogąc dojeżdżać na Trynek. W ogródku szkolnym ogryzły zgłodniałe zające kilka  młodych  drzewek.  Wielu  uczniów nie uczęszczało do szkoły  z  braku  odpowiedniej  odzieży i obuwia.

7 marca 1947 roku

 W  wyniku  przetargu  publicznego  na  remont szkoły Nr 11, a mianowicie centralnego ogrzewania, wodociągów i kanalizacji, otrzymał wykonanie robót inż. Gnoiński. Monterzy rozpoczęli prace w dniu 7.III.1947 r. Termin  ukończenia  robót  15 maja 1947.

24 marca 1947 roku

 Dnia 24 marca wydał ref. Oddziału Szkolnego I.M. w Gliwicach  ob. Jarzewski zlecenie ob.Malerczykowi Konstantemu na budowę  płotu wokół podwórka szkoły Nr 11. Budowniczy ob.Malerczyk K. rozpoczął  natychmiast  robotę, wykorzystując materiał sprowadzony w sierpniu 1946  przez Kierownictwo Szkoły  z  terenu  Kop”Sośnica” dzięki poparciu kier. Cegielni ob. Markiewki  i  Oddziału Szkolnego.

Na  podstawie  zawartego  kontraktu  ob. Konstanty  Malerczyk  ma postawić nowy płot, poprawić  stary płot, wybudować bramę wjazdową i bramkę wchodową  na łączną kwotę 12.000 zł.

3 kwietnia 1947 roku

 Pięknie zaczęta budowa płotu  wokół szkoły  skomplikowała się, gdy przyszło do płacenia. Kasjer oświadczył wobec mnie i Kierownika Oddziału Szkolnego, że bez zezwolenia Prezydenta Miasta Gliwice ani grosza nie wypłaci. Pobiegłem natychmiast z interwencja do prezydenta ob. Koja, który oświadczył, że Oddział Szkolny  przekroczył kompetencje wydając zlecenie na budowę, że on sam nie może tego załatwić, ale musi sprawę przedstawić na posiedzeniu pełnego Zarządu Miejskiego. Pan Prezydent wziął do rąk  akta sprawy, ale ponieważ  był to już Wielki Czwartek, załatwienie jej odwlecze się na poświęta. Budowniczy ob.Malerczyk zaprzestał robót, nastąpiła konsternacja...

15 kwietnia 1947 roku

 We wtorek 15 kwietnia 1947 r. o godz. 11.00 odbyła się konferencja Rady Pedagogicznej szkoły Nr 11, na której  dokonano klasyfikacji uczniów za III okres roku szkolnego 1946/47.

20 kwietnia 1947 roku

W niedzielę, dnia 20 kwietnia 1947 r. o godz. 10.00 odbyła się w sali Przedszkola Nr 11 ( Dom Parafialny) uroczysta akademia z okazji „Tygodnia Ziem Zachodnich” przy współudziale  kilkudziesięciu starszych obywateli Ligoty Zabrskiej i uczniów szkoły Nr 11 od piątej klasy wzwyż.  N. program akademii złożyły się :

        1.     Zagajenie  i  hymn „Jeszcze Polska”
2.
     Referat  hist. o Ziemiach Zach. – ob. Aulich
3.
     Deklamacja – Wyjątek z Grażyny – ucz. Konik W.
4.
     Pieśń: Jak długo w sercach naszych.
5.
     Deklamacja: Co to Polska? – kl. II
6.
     Deklamacja: Przysięga polskiego dziecka – Jasiczek
7.
     Nie damy Popradowej fali – pieśń
8.
     Dalej bracia do bułata.
9.
     Deklamacja chóralna: Śląsk śpiewa – kl. VI
10.
   Pieśń: Zachodzi słoneczko.
11.
   Przemówienie: ob. Markiewka, kier. Cegielni
12.
   Rota

 Śpiewy z młodzieżą prowadziła ob. Szczygieł Stefania, nauczycielka. Akademia udała się dobrze.  Po akademii młodzież i delegaci P.Z.Z. udali się do domu, a na sali pozostali rodzice i Grona Nauczycielskie szkoły Nr 11 celem odbycia wywiadówki.

Na wstępie wygłosił referat kier. Szkoły ob.Guzik, składając krótkie sprawozdanie za III okres r.szk.1946/47 i rozstrzygając zagadnienie ustosunkowania się rodziców do polskiej szkoły demokratycznej. PO referacie i dyskusji poprosili do siebie wychowawcy rodziców swoich uczniów i udzielili im o nich wyczerpujących informacji, zdobywając równocześnie opinię domu o dzieciach. Niestety  rodzice dzieci leniwych i trudnych do prowadzenia, jak zwykle nie dopisali.

 
21 kwietnia 1947 roku

Ob. Malerczyk K. otrzymał pieniądze z Zarządu Miejskiego Oddział Szkolny i zabrał się ostro do roboty. Płot wyrasta, wydłuża się, zamykając powoli zagraconą do ostateczności przestrzeń podwórza szkolnego.
 

1 maja 1947 roku

Z okazji 1 Maja  odbył się dnia 30 kwietnia 1947 roku na piątej godzinie lekcyjnej uroczysty poranek, w którym wzięła udział młodzież szkoły Nr 11 wraz ze swoimi wychowawcami. Salę obok kancelarii głównego budynku przyozdobiła nadeszła właśnie flaga państwowa o długości 51/2 m oraz Godło i portret Prezydenta. N. program poranku złożyły się:

    1)    Zagajenie i okolicznościowe  przemówienie kier. Szkoły, ob.Guzika Jana
2)
     Pieśń: Wszystko, co nasze.
3)
     Przemówienie ucznia kl.VII o 1 Maju
4)
     Deklamacja: „Praca” Cypriana Norwida – uczeń kl.VIII
5)
     Pieśń: Zachodzi słoneczko
6)
     Deklamacja: „1 Maja” – ucz. kl.V
7)
    Deklamacja: „Radosny dom” – uczeń kl.III
8)
    Pieśń: Warszawianka
9)
    Deklamacje: „Praca” , „Kiedy widzisz skrę” – uczniowie kl.IV
10) Taniec: Krakowiak
11) Deklamację: „1 Maja” – kl.II i „Młodemu chłopcu” – kl.V
12) Deklamację: „Budujemy biały dom” – kl.VI
13) Myśmy przyszłością narodu
14) Rota 

W obchodzie ogólnomiejskim w dniu 1.V.47 wzięli udział uczniowie klasy VII i klasy VIII oraz Grono Nauczycielskie szkoły Nr11.

3 maja 1947 roku

W związku z rocznicą Konstytucji 3 Maja, rocznicą wybuchu 3 powstania śląskiego i Świętem Oświaty zawiązał się w Ligocie Zabrskiej Komitet Obywatelski w składzie:

Ks. Wache Józef, Guzik Jan, kierownik szkoły, Markiewka Robert, kierownik Cegielni, Piechura Józef, Lukoszek Ignacy, Lichoń Jan, Spyt Tomasz, Niesporek Józef, Szołtysek Alojzy, Kierszniok Alojzy.

Komitet ułożył program uroczystości na dzień 4 maja 1947, na którą przewidziano: a) złożenie wieńca na grobie poległych powstańców b) nabożeństwo  c) akademię w Domu Parafialnym.

Ponieważ Wydział Informacji i Propagandy przedstawionego programu nie zaakceptował i kazał się w tej sprawie zwrócić do U.B, komitet zrezygnował z obchodu, a tylko w ramach szkoły odbyła się 2 maja br. o godz. 1145 akademia.

9 maja 1947 roku

W przeddzień Święta Zwycięstwa, 8.V.1947 r o godz. 1145  odbyła się w szkole Nr 11 uroczysta akademia przy udziale uczniów wszystkich klas ze swoimi wychowawcami, zaproszonych przedstawicieli wojskowości ( podporucznik, kapral i szeregowiec ) oraz przedstawiciela partyj politycznych ob. Moliszewskiego Stanisława.

16 maja 1947 roku

Wyniki zbiórki na oświatę w czasie 1-4 maja br. przedstawiają  się w rejonie Szkoły Nr 11 następująco:

        a)    za nalepki 400 zł
b)
    na listę składek 477 zł
c)
    razem 877 zł

Na odbudowę  szkół złożyła młodzież szkoły Nr 11 w gotówce 523 zł i 122 butelki, za które woźny ob.Klamka uzyskał kwotę 340 zł.
863 zł na odbudowę szkół odprowadzono do Z.M Oddział Szkolny w Gliwicach.

 

24 maja 1947 roku

W dniu  24.V.1947 ukończył ob.Malerczyk Konstanty  budowę płotu wokół głównego budynku szkoły Nr 11 wykonując robotę solidnie. Za to remont centralnego ogrzewania nie został wykonany na termin tj. na 15 maja 1947 r.

4 czerwca 1947 roku

W środę 4.VI.1947  wyjechały na kolonie do Danii córki górników Ligoty Zabrskiej i uczennice szkoły Nr 11: Niesporek  Róża, Niesporek Ruta i Kala Elfryda. Czwarta uczennica i kandydatka na wyjazd: Łukaszek Elfryda nie została przyjęta. Przewidziany czas pobytu w Danii dla dzieci wynosi 3 miesiące.

8 czerwca 1947 roku

W niedzielę, 8 czerwca 1947 roku urządził Inspektorat Szkolny Grodzki w Gliwicach Święto Wychowania Fizycznego, w którym wzięła udział młodzież 24 szkół gliwickich powszechnych i wszystkie szkoły średnie. O godz. 1330 ustawiły się kolumny czwórkowe wszystkich szkół za sztandarami i transparentami na Placu Krakowskim. O godz. 1400 ruszył olbrzymi, barwny pochód ulicami: Marcina Strzody, Dworcową, Nowowiejską, Zwycięstwa, gdzie naprzeciw Inspektoratu Szkolnego Grodzkiego przed Domem Śląskim przyjmowali defiladę przedstawiciele władz szkolnych, miejskich i wojskowych. Imponujący pochód przesuwał się dalej ulicami: Dolne Wały koło poczty, Dworcową, Marcina Strzody, Katowicką i znalazł ujście na olbrzymim stadionie przy ulicy Kujawskiej. N. wschodnich trybunach posiadała młodzież, na zachodnich starsi i zaczęły się popisy grup młodzieży męskiej i żeńskiej. Lekcje gimnastyki, pląsy, tańce, biegi wypełniły program na pięknie udekorowanym stadionie. Imprezę zakończył deszcz ulewny o godz. 1900. Szkoła Nr 11 nie wystawiała grupy popisowej z gimnastyki, a wyćwiczona grupa śpiewu do masowego wystąpienia unisonowego także nie miała możności się popisać, ponieważ śpiew unisonowy odwołano. W rejonie szkoły Nr 11 sprzedano 43 bilety po 20 zł za 860 zł na Święto WF. Święto stało na wyższym poziomie organizacyjnym niż w roku 1946.

11 czerwca 1947 roku

Dnia 11 czerwca 1947 roku urządził Oddział Grodzki Z.M w ramach konferencji rejonowych całodzienną wycieczkę dla nauczycielstwa do Huty Pokój w Nowym Bytomiu, w której wzięło udział także nauczycielstwo szkoły Nr 11 z wielką korzyścią dla pogłębienia wiedzy z zakresu techniki hutnictwa. Kierownik szkoły Guzik Jan i ob. Tylikowski Ignacy przywieźli szereg okazów do nauki przyrody w postaci rud, surówki, stali itp. Dzień 11.VI.47 był wolny od zajęć szkolnych.

13 czerwca 1947 roku

Dnia 13.VI.1947 przybył do szkoły Nr 11 podinspektor szkolny ob. Mgr Kutt Józef i wizytował klasę IV, której wychowawczynią jest ob. Feruś Zofia.

18 czerwca 1947 roku

Przeprowadzone w czasie od 28 do 31 maja 1947 r. wpisy do klasy I na rok szk. 1947/48 rocznika 1940 dały w rezultacie liczbę 46. Cyfra ta najprawdopodobniej znacznie wzrośnie w związku z kończącym się remontem bloku z 30 mieszkaniami przy ul. Pszczyńskiej.

21 czerwca 1947 roku

Na zakończenie roku szkolnego 1946/47 odbyła się  dnia 20.VI.1947 r. o godz. 1700 spowiedź, a w dniu  21.VI.1947 wspólna komunia św. w czasie mszy św. dla młodzieży szkoły Nr 11. W nabożeństwie uczestniczyła także młodzież klas niższych. Dzień 21.VI.1947 był wolny od zajęć szkolnych.

24 czerwca 1947 roku

W dniu św. Jana Chrzciciela urządziło Grono Nauczycielskie, młodzież, Rada Rodziców i wychowawczynie przedszkola imieniny kier. Szkoły, Guzikowi Janowi. Nauka odbyła się w wymiarze skróconym.

28 czerwca 1947 roku

W myśl okólnika Ministerstwa Oświaty zakończenie roku szkolnego 1946/47 miało w szkole Nr 11 przebieg uroczysty. W uroczystości wzięła udział cała młodzież ze swoimi wychowawcami, przedszkole z wychowawczyniami, Rada Rodzicielska, przedstawiciel wojska w osobie por. Wieniawskiego i przedstawiciele społeczeństwa Ligoty z ks. Prob. Wache na czele. N. program uroczystości złożyły się:

                 I.         o godz. 800  nabożeństwo
II.
        o godz. 900  śniadanie dla wszystkich uczniów ( chleb z masłem i herbata )
III.
     o godz. 930  akademia w sali gimnastycznej, którą wypełniło roczne sprawozdanie kier. Szkoły, deklamacje, śpiewy, tańce, inscenizacje  młodzieży,             rozdanie nagród za pilność i dobre zachowanie. Akademia trwała 21/2 godziny. Występy bardzo się podobały.
IV.
       Po akademii nastąpiło rozdanie świadectw i rozpuszczenie młodzieży na wakacje.
V.
        Opuszczająca szkołę młodzież klasy VIII urządziła przyjęcie – zabawę, w której  wzięli udział absolwenci klasy VIII, Grono Nauczycielskie, Wych. Przedszkola oraz Przedstawiciele Rady Rodziców, wojskowości i społeczeństwa z ks. Wache na czele.

Poczęstunek, przemówienia przy stole, toasty, zabawy, tańce przy dźwiękach akordeonu sprawiły, że 2 godziny minęły, jak chwilka. Klasę ósmą godnie reprezentował Szymkiewicz Julian. Po godz. 1400 starsi pożegnali absolwentów, a ci pod okiem pozostałych kilku matek kontynuowali zabawę gdzieś do  godz. 1700 .

 
31 sierpnia 1947 roku

W sadzie  szkoły Nr11 był w roku 1947 dobry urodzaj na owoce. Złodzieje popisywali się wyczynami do tego stopnia, że nie tylko kradli owoce, lecz złamali pnie  dwóch jabłoni i jednej gruszy. Mimo kradzieży owoce przyniosły dużą korzyść szkole i nauczycielstwu.


3 września 1947 roku

W środę , dnia 3 września 1947 r. Rozpoczął się rok szkolny 1947/48, czwarty rok szkoły polskiej w Gliwicach. Po nabożeństwie odprawionym przez ks.J.Wache w miejscowym kościele weszła młodzież z nauczycielstwem i przedstawiciele rodziców w mury nowoodbudowanej szkoły, gdzie w świetlicy wygłosił do zebranych przemówienie, apelujące o wyścig pracy w nauce i język ojczysty, polski w domu oraz dokonał otwarcia roku szkolnego w szkole Nr 11 kier. Ob. Guzik Jan. Zdrowe, opalone oblicza uczniów wykazywały ochotę do pracy.

          W niedzielę, dnia 7.IX.1947 r. o godz 1000 odbyło się w świetlicy szkoły Nr 11 zebranie rodzicielskie, na które przybyło ok. 80 rodziców, po raz pierwszy w połowie ojców i Grono Nauczycielskie. Referat wygłosił kierownik szkoły ob.Guzik Jan, kładąc nacisk na konieczność przebudowy dusz i zaprzestanie germanizowania dzieci przez matki Ligoty Zabrskiej. Po omówieniu  pozostałych problemów dydaktyczno – pedagogicznych, frekwencji, podręczników przystąpiono do ukonstytuowania opiek klasowych i wyborów Zarządu Rady Rodzicielskiej. Skład opiek klasowych dla poszczególnych klas na rok. Szkolny 1947/48 przedstawia się następująco:

Klasa I          - Zydek Gertruda
Klasa I          - Kurzeja Łucja
Klasa II        - Bradorz Hildegarda
Klasa II        - Kiecka Agnieszka
Klasa III      - Królik  Jadwiga
Klasa III      - Szkolorz  Małgorzata
Klasa IV       - Jasiczek  Otylia
Klasa IV       - Ciofani  Antoni
Klasa IV       - Beinhauer  Helena
Klasa V         - Szymkiewicz Bronisław
Klasa VI       - Okoń Jadwiga
Klasa VI       - Królik  Jadwiga
Klasa VII      - Markiewka Róża
Klasa VIII    - Spyt Tomasz

Wybrani członkowie opiek klasowych weszli automatycznie w Radę Rodzicielską, która spośród siebie wybrała Zarząd w następującym składzie:

1. Beinhauer  Helena         - przewodnicząca
2. Markiewka  Róża          - sekretarka
3. Spyt  Tomasz                  - skarbnik
4. Królik Jadwiga              - zast. Przewodniczącej

9 września 1947 roku

We wtorek , dnia 9 bm odbył się w Katowicach zjazd inspektorów szkolnych, dyrektorów szkół średnich i kierowników szkół podstawowych, na którym wygłosił referat wojewoda śląski ob. gen. Zawadzki na temat wojującej postawy nauczycielstwa wobec niemczyzny, a drugi kurator ob.Berek o upolitycznieniu szkoły i nauczyciela i akcji wychowawczej w szkole i w rejonie szkoły.

17 września 1947 roku

W środę odbyło się w Domu Kultury w Gliwicach zebranie nauczycielskie zwołane przez koło naucz. P.P.R. na którym referat o przebudowie duszy nauczyciela i społeczeństwa wygłosił kurator ob.Berek
Na zebraniu miał miejsce niemiły incydent z klaskaniem w niewłaściwym miejscu.

27 września 1947 roku

W sobotę, dnia 27.IX.47 r. na piątej godzinie lekcyjnej odbyła się akademia z okazji „Tygodnia Spółdzielczości” dla młodzieży i Grona Naucz. Szkoły Nr 11, zorganizowana przez spółdz. Uczn. „Zgoda” ze swoim opiekunem ob. Tylikowskim na czele....

4 października 1947 roku

W sobotę , dnia 4 bm. Odbyło się szczepienie przeciw ospie ( powtórne) młodzieży szkoły Nr 11. Ob. Higienistka z Ośrodka Zdrowia w Sośnicy zaszczepiła uczennice i uczniów. Nauczycielstwo wykonało po raz drugi w podwójnym wygotowaniu listy szczepień, gdyż poprzednie, oddane u Lekarza Grodzkiego, zaginęły.

8 października 1947 roku

W czasie od 15.IX. br do 7.X. br chorowała i przebywała w szpitalu w Wełnowcu naucz. i wych. Klasy IIb  ob. Makulik Maria, otarłszy sobie nogę w kostce, z czego wywiązało się zakażenie.

11 października 1947 roku

W piątek, dnia 10.X.1947 r. o godz.1200 odbyła się w szkole Nr 11 w świetlicy akademia z okazji czwartej rocznicy  bitwy pod Lenino.

22 października 1947 roku

W środę, 22.X.1947 r. o godz.900 odbyło się w auli Politechniki Śląskiej przy ul.Konarskiego walne zebranie Z.N.P Oddziału Grodzkiego w Gliwicach. Dokonano wyborów przez aklamację nowego zarządu Oddziału Grodzkiego, którego skład został uprzednio uzgodniony na konferencjach międzypartyjnych i podany do wiadomości. Prezesem został urzędujący na tym stanowisku od 1945 roku ob. Mazurek Tadeusz. Dzień był wolny od zajęć szkolnych.

24 października 1947 roku

Po licznych interwencjach i zabiegach, po wielu nadziejach i zawodach napełniono kotły i rurociągi wodą przy wykonaniu zamówionego większego ciśnienia przez Zakłady Wodne, w nocy z 23 na 24 bm., a monter ob. Dobrowolny zapalił w piecach i puścił w rurach centralne ogrzewanie, którego remont zakończył się 11.VI.47.

31 października 1947 roku

W piątek, 31.X.1947 r. o godz.1030 odbyła się w świetlicy szkoły Nr 11 uroczysta akademia ku czci poległych i zmarłych bohaterów walk za wolność i demokrację Rzeczypospolitej. W akademii wzięła udział cała młodzież i grono Nauczycielskie, przedstawiciele partyj politycznych, P.Z.Z., Komitetu Rodzicielskiego i miejscowy proboszcz, ks.Wache Józef...

22 grudnia 1947 roku

Dnia 22 grudnia 1947, po 3 lekcjach odbyła się w sali gimnastycznej szkoły Nr11 tradycyjna uroczystość „Opłatka” przy współudziale młodzieży wszystkich klas, Grona Nauczycielskiego, ks. Proboszcza i kilkorga rodziców. Przy ubranej choince i kolędach łamano się opłatkiem i składano życzenia świąteczne. Młodzież.…z odegrała scenę z szopki „Przy żłóbku”, pokazała kilka inscenizacji, jeden skecz i tańce. Z kolędą na ustach, a kilkoro dzieci z podarunkami gwiazdkowymi ofiarowanymi przez opiekunkę PCK ob.Szczygieł Janinę, rozeszła się młodzież na ferie świąteczne, które potrwają do 7.I.1948.

 cdn...