Kronika

  • Wycieczka do Toszka - czerwiec 2005

  • Wycieczka do Krakowa - czerwiec 2005

  • Wybory do Rady Uczniów - czerwiec 2005

  • Zakończenie roku szkolnego 2004/2005

  • Święto Edukacji - październik 2005

  • Wycieczka w Jurę Krakowsko Częstochowską-październik 2005

  • Jasełka - grudzień  2005