informacje

 

                                       

TERMINY  SPOTKAŃ Z RODZICAMI 
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  02.09.2019r. (poniedziałek) g.16.30  przedszkole (sala gimnastyczna) potem w salach

 04.09.2019r. (środa) godz. 16.30 - kl. 1-8 (sala gimnastyczna) potem w klasach

godz. 17.30 - spotkanie Trójek z Dyrektorem Szkoły ( szkoła + przedszkole)

 4.12.2019. (środa) g.16.00 kl.1-3
godz. 17.00 - kl. 4-8

                     .......................................................

   20.05.2020r.(środa) g.16.00 kl.1-3
godz. 17.00 - kl. 4-8

       Wszyscy nauczyciele będą  do dyspozycji rodziców w w/w terminach  w godzinach 16.00 - 17.00. Inne spotkania będą odbywały się wg potrzeb rodziców  oraz nauczycieli.

……………………………………………………………………………………