Zebrania
 

 


TERMINY  SPOTKAŃ Z RODZICAMI 
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

  06.09.2018r. (wtorek) godz. 16.00 kl.4-8

                                     godz. 16.30 - 1 - 3
                                                
godz. 17.00 - przedszkole

                     12.12.2018r.(środa) godz.1 6.00   kl.1-3

                                                  godz. 17.00 - 4 - 8

 

     23.01.2019r.(środa)   godz.  16.00  kl.1-3
                                      
godz.  17.00 - kl. 4-8

   15.05.2019r.(środa) godz. 16.00 kl.1-3
                                     
godz. 17.00 - kl. 4-8

                                

Wszyscy nauczyciele będą  do dyspozycji rodziców w w/w terminach
w godzinach 16.00 - 17.00.

Inne spotkania będą odbywały się wg potrzeb rodziców  oraz nauczycieli.