Nasza placówka przystąpiła do kolejnej edycji programu "Żywienie na wagę zdrowia" pod patronatem Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa śląskiego na podstawie prowadzonego nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia popartego badaniami wykazała, że w żywieniu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania i wychowania występuje wiele nieprawidłowości dotyczących jakości żywienia, w tym struktury posiłków i ich wartości energetycznej. W związku z powyższym Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podjął inicjatywę realizacji długofalowego programu edukacyjnego pt. ”Żywienie na wagę zdrowia”
Celem programu jest:

 • poprawa jakości żywienia dzieci i młodzieży w żłobkach, przedszkolach i szkołach
 • podniesienie świadomości rodziców w kwestii "odżywianie dzieci i ich aktywność fizyczna, a pozytywne skutki zdrowotne w przyszłości"

Adresatami programu są:

 • dyrektorzy, kadra opiekuńcza i pedagogiczna żłobków, przedszkoli, szkół,
 • osoby odpowiedzialne za żywienie dzieci w placówkach nauczania wychowania,
 • dzieci i młodzież, ich rodzice i opiekunowie.

Klub zdrowego przedszkolaka

W ramach realizacji programu edukacyjnego "Żywienie na wagę zdrowia"
działania edukacyjne Klub zdrowego przedszkolaka przeprowadzone będą w ramach wojewódzkiego programu edukacyjnego „Żywienie na wagę zdrowia” w placówkach przedszkolnych realizujących jego IV edycję. Zajęcia dla dzieci prowadzone będą przez nauczycieli przedszkolnych i będą poruszały zagadnienia tj.:

 • prawidłowe odżywianie
 • aktywność fizyczna
 • higiena rąk / profilaktyka chorób zakaźnych
 • promieniowanie słoneczne
 • rodzaje dymów oraz ich unikanie (szczególnie papierosowego)


Celem głównym działań edukacyjnych jest promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci przedszkolnych i ich rodziców. Cele szczegółowe to:

 • zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowego Żywienia
 • zwrócenie szczególnej uwagi na walory odżywcze i zdrowotne owoców, warzyw oraz mleka, szczególnie ważnego w diecie dzieci
 • podkreślenie właściwości zdrowotnych codziennego picia odpowiedniej ilości wody
 • zachęcenie dzieci do codziennej aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania
 • budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę rąk
 • nauczenie dzieci prawidłowego mycia rąk
 • zapoznanie dzieci z tematem bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych
 • rozróżnianie dymów, ich źródeł oraz właściwości niekorzystnych dla zdrowia