Wiarygodna
szkoła

 

 

 

 

Miło nam jest poinformować ,że Szkoła Podstawowa nr 11 przystąpiła do programu WIARYGODNA SZKOŁA.

 Każda szkoła przed przystąpieniem do Programu musiała spełnić określone warunki. Najważniejszym kryterium jest zdobycie przez szkołę co najmniej 5 skali staninowej,  która jest powszechnie używana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i komisje okręgowe, przeprowadzające zewnętrzne egzaminy w oświacie.
Otrzymany Certyfikat Wiarygodności świadczy o tym, że szkoła reprezentuje właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo swoim uczniom.