Weronika
Sherborne

 

   Jest to metoda powszechnie stosowana podczas pracy z dziećmi. Swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim temu, że w gruncie rzeczy jest to system ćwiczeń- zabaw- relacji. Stosowana jest głównie w celu wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci oraz w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie, jednak możliwości korzystania z niej są praktycznie nieograniczone. W trakcie zajęć dzieci-podobnie jak podczas spontanicznej zabawy- poznają swoje otoczenie i uczą się czuć w nim bezpiecznie, dzięki czemu otwierają się na twórcze działanie i nawiązują relacje z innymi osobami.  Zajęcia prowadzone są raz w miesiącu dla poszczególnych grup wiekowych i ich Rodziców.

Zajęcia prowadzi mgr Cecylia Pierzchała

 

 

ZAJĘCIA DLA  ŚREDNIAKÓW I ICH RODZICÓW

              23 września 2016 w oddziale przedszkolnym zorganizowano zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. W spotkaniu uczestniczyły dzieci 4  letnie wraz z Rodzicami i rodzeństwem.

     Rodzice zgodnie z wcześniejszą informacją przyszli dobrze przygotowani do zajęć (odpowiedni strój) i pełni zapału brali czynny udział we wszystkich ćwiczeniach. Godnym odnotowania jest fakt, iż większość  po raz pierwszy brała udział w naszym programie.

    Po zakończeniu zajęć, prosiłam Rodziców o wypełnienie anonimowej ankiety, dotyczącej odbytych ćwiczeń. Analizując wyniki tejże ankiety, mogę stwierdzić, że pomysł zorganizowania takich zajęć okazał się trafny.  Uśmiechy na buziach dzieciaków świadczyły o tym, że taka forma spędzania czasu z Rodzicami bardzo im odpowiada.

  Chciałam ze swojej strony serdecznie podziękować wszystkim obecnym na naszym spotkaniu . Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś takie zajęcia powtórzymy.

 

27 września 2013 w oddziale Średniaków odbyły się zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. W spotkaniu uczestniczyły dzieci 4 i 5 letnie wraz z Rodzicami. Frekwencja na ćwiczeniach była OGROMNA, grupa świetnie się bawiła.

 Rodzice zgodnie z wcześniejszą informacją przyszli dobrze przygotowani do zajęć (odpowiedni strój) i pełni zapału brali czynny udział we wszystkich ćwiczeniach. Po zakończeniu zajęć, prosiłam Rodziców o wypełnienie anonimowej ankiety, dotyczącej odbytych ćwiczeń. Analizując wyniki tejże ankiety, mogę stwierdzić, że pomysł zorganizowania takich zajęć okazał się trafny. W wielu ankietach pojawiała się prośba by podobne zajęcia prowadzić raz w miesiącu, a nawet jeśli to możliwe- raz w tygodniu. Wszystkim podobała się taka forma prezentacji osiągnięć i umiejętności dzieci.

     Rodzice zgodnie stwierdzili, że nasza placówka powinna organizować więcej tego typu spotkań. Chociaż bardzo zmęczeni, ale z uśmiechami na twarzach, po zakończonych zajęciach, obiecaliśmy sobie, że kiedyś to jeszcze powtórzymy.

 

3 marca 2014 w oddziale Starszaków odbyły się zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. W spotkaniu uczestniczyły dzieci 6  letnie wraz z Rodzicami.  Frekwencja na ćwiczeniach niestety nie była duża, ale i tak grupa świetnie się bawiła.  Rodzice zgodnie z wcześniejszą informacją przyszli dobrze przygotowani do zajęć (odpowiedni strój) i pełni zapału brali czynny udział we wszystkich ćwiczeniach.

       Uśmiechy na buziach dzieciaków świadczyły o tym, że taka forma spędzania czasu z Rodzicami bardzo im odpowiada.

     Wszystkim obecnym, dziękuję za poświęcony czas.

 

 

        ZAJĘCIA DLA  ŚREDNIAKÓW I ICH RODZICÓW      

       21 października 2015 r. w oddziale przedszkolnym zorganizowano zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. W spotkaniu uczestniczyły dzieci 4  letnie wraz z Rodzicami i rodzeństwem.

     Rodzice zgodnie z wcześniejszą informacją przyszli dobrze przygotowani do zajęć (odpowiedni strój) i pełni zapału brali czynny udział we wszystkich ćwiczeniach. Godnym odnotowania jest fakt, iż większość  po raz pierwszy brała udział w naszym programie.

    Po zakończeniu zajęć, prosiłam Rodziców o wypełnienie anonimowej ankiety, dotyczącej odbytych ćwiczeń. Analizując wyniki tejże ankiety, mogę stwierdzić, że pomysł zorganizowania takich zajęć okazał się trafny. Uśmiechy na buziach dzieciaków świadczyły o tym, że taka forma spędzania czasu z Rodzicami bardzo im odpowiada.

  Chciałam ze swojej strony serdecznie podziękować wszystkim obecnym na naszym spotkaniu . Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś takie spotkanie powtórzymy.