Radosna
szkoła

 

 

   Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje w latach 2009-2014 program rządowy „Radosna szkoła”, który ma zapewnić wsparcie finansowe dla szkół, przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw.

   Program ma służyć zapewnieniu najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego. Jego intencją jest stworzenie w szkołach warunków do aktywności ruchowej, porównywalnych ze standardami wychowania przedszkolnego

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż wniosek Naszej Szkoły na realizację rządowego projektu „Radosna Szkoła” uzyskał pozytywną ocenę. Środki w wysokości 5 973,00 zł zł zostały  przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych.

   Dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym możliwe będzie realizowanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym oraz stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków organizowania zajęć szkolnych i zajęć opieki świetlicowej. Wyposażenie sal do zabaw pozwoli na zaspokojenie przez dzieci potrzeby ruchu i usprawnienie koordynacji wzrokowo - ruchowej, spostrzegawczości, sprawności i zdolności manualnych, a także precyzji i celowości ruchu oraz wyobraźni przestrzennej. Stworzone zostaną w szkołach też miejsca odpoczynku i wyciszenia. Kolorowe i ciekawe pomoce dydaktyczne zachęcają dzieci do zabawy i aktywności ruchowej oraz ćwiczenia sprawności zarówno fizycznej jak i umysłowej.

fotki :) 1  

fotki :) 2