Programy, do których przystąpiła nasza szkoła :)

edukacyjne

- Harmonogram działań na lata 2009/10
- Harmonogram działań na lata 2010/2011


- Program Promocji Zdrowia SP 11 - rok 2012
 

- Harmonogram na rok 2015
- Harmonogram na rok 2016
- Harmonogram na rok 2017

- CERTYFIKAT

- Sprawozdanie 2008/2009
- Sprawozdanie za okres luty 2010-luty 2011
- Sprawozdanie za okres luty 2011 - luty 2012
- Sprawozdanie za okres luty 2012 - luty 2013
- Sprawozdanie za okres luty 2013 - luty 2014
- Sprawozdanie za 2015

-
Dzień Zdrowego Śniadania - listopad 2013

- Śniadanie daje moc - listopad 2016- kolejny CERTYFIKAT

Kolejny Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie jest nasz 

Właśnie otrzymaliśmy kolejny już Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, przyznany na okres: 1 lutego 2015 r. - 31 stycznia 2018 r., nadany przez koordynatora projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie: Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny Metis w Katowicach.

W związku z powyższym, przystąpiliśmy do realizacji działań ujętych w harmonogramie stworzonym w oparciu o nowy Program Promocji Zdrowia "Ruch - na zdrowie!"  autorstwa szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia - mgr Izabelli Jureczko oraz mgr Katarzyny Sołoduchy.

Tym razem w swojej działalności zdecydowaliśmy się skupić na aktywności ruchowej, której wagi nie można przecenić. Podejmowane dotąd w tym kierunku działania spotkały się z dużym poparciem i zainteresowaniem, toteż zdecydowaliśmy się je kontynuować. Zamierzamy też dążyć do tego, by w świadomości dzieci wyrobiło się przekonanie, iż aktywność ruchowa jest ważna nie tylko na terenie szkoły, ale również poza nią.

Realizując wspomniany program, chcielibyśmy uświadomić uczestnikom, że jednym ze sposobów dbania o własne zdrowie jest właśnie ruch.

Zapraszamy całą społeczność szkolną do podjęcia wspólnych działań w tym kierunku. 

Przewodnicząca szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia

Izabella Jureczko

 

 

„Aktywna tablica” to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019.

 

więcej ...

relacje

Nasza szkoła przystąpiła do programu eTwinning.

Program eTwinning  to współpraca szkół i przedszkoli w Europie za pomocą technologii informacyjno – komunikacyjnych. Szkoły  komunikują się, współpracują, realizują   WSPÓLNIE projekty.

Uczniowie klas I – V  biorą udział w pierwszym projekcie dot. Świąt Bożego Narodzenia „ Christmas exchange cards”. Zadania projektu to m.in. przedstawienie swojego kraju, wykonanie kartek świątecznych w języku ojczystym i angielskim oraz wysłanie  ich pocztą do krajów współpracujących z nami ( m.in. Francja, Włochy, Chorwacja, Bułgaria, Grecja, Estonia, Turcja i inne ). My również czekamy na zagraniczne kartki świąteczne J Wykonywane przez wszystkich uczestników projektu prace będą na bieżąco umieszczane na TwinSpace.( bezpieczna platforma współpracy, wykorzystywana przez szkoły podczas realizacji projektu).

Więcej informacji można uzyskać na www.etwinning.pl i www.etwinning.net

 

 

Informacja dla Uczniów,  Rodziców i Nauczycieli

Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 11 w Gliwicach w roku kalendarzowym 2018   otrzyma wsparcie finansowe z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Cele programu to m.in.: uatrakcyjnienie księgozbioru bibliotek szkolnych, wzmocnienie ich potencjału i roli, wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów.

 Dotacja zostanie wykorzystana na zakup nowości wydawniczych oraz lektur, które wzbogacą ofertę  naszej biblioteki.

 Prosimy o aktywny udział w tworzeniu listy zakupów książek. Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele mogą zaproponować  autora, tytuł książki, zapisać swoją propozycję i przekazać ją do biblioteki szkolnej.

 Z góry dziękujemy za współpracę.

 • Wzorem lat ubiegłych nasi pierwszoklasiści w grudniu 2016r. wzięli udział w VII edycji  Programu
  ,,
  AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA”.

Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” to największy w Polsce program o tematyce bezpieczeństwa. Organizowany jest przez markę Puchatek, we współpracy z Wydziałem ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Wydziałem ds. Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronem Honorowym akcji jest Komendant Główny Policji oraz wszystkie Kuratoria Oświaty. 

Celem akcji jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole i na drodze.
Uczniowie uczestniczyli w cyklu ciekawych zajęć korzystając przy tym z bogato ilustrowanych materiałów edukacyjnych, a następnie pisali TEST  który był podsumowaniem zajęć Akademii Bezpiecznego Puchatka.

Wszyscy pierwszoklasiści  świetnie sobie poradzili z wypełnieniem testu, a w nagrodę otrzymali certyfikat potwierdzający udział w tymże programie. Ponadto, każde dziecko otrzymało także pamiątkowy dyplom.

 

 • Nasze przedszkole  kontynuuje ogólnopolską kampanię „Cała Polska czyta dzieciom” propagując czytelnictwo i dbając o wszechstronny rozwój dzieci w tym i rozwój języka.

  więcej...

   

W lutym 2016 w oddziałach przedszkolnych rozpoczynamy realizacje projektu Kampanii Edukacyjnej "Mamo, Tato wolę wodę".

W związku z tym będą prowadzone działania edukacyjne w zakresie roli wody w życiu człowieka, jej znaczenia dla naszego zdrowia oraz dla środowiska.

            Dzieci uczestniczące w zajęciach będą mogły poznać losy swoich rówieśników Zosi

 i Krzysia,  którzy podzielą się z nimi swoją cenną wiedzą na temat wody. Dzięki zdobytej wiedzy każde dziecko będzie mogło stać się Wodnym Superbohaterem.

 

Mając na uwadze dobro dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną, realizujemy program adaptacyjny

pt.: "Jak zostać wesołym i samodzielnym przedszkolakiem".

Założeniem programu jest przede wszystkim pomoc zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom w wyeliminowaniu stresu z procesu adaptacji.

więcej...

 

                          " KAMYCZKOWE  RADY"

         Program wychowawczy dla dzieci od 3 do 10 roku życia. w oparciu o serię książek "Kamyczek". Dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu. Numer dopuszczenia : DKOS- 5002- 27\05

Autorki: Beata Kalmanowicz, Barbara Lauba, Barbara Papierz, Anna Sowińska

       Program ten skierowany jest do każdego, w którego świecie istotną rolę odgrywa małe dziecko, a więc adresatami są nie tylko rodzice, ale i wychowawcy, opiekunowie.

więcej ...

 

W roku szkolnym 2017/2018 pani Sylwia Żółtańska będzie prowadziła zajęcia dodatkowe pt. "Mały Naukowiec." Zajęcia odbywają się w poniedziałki od 13.00 do 13.30.

 „Mały Naukowiec” to koło zainteresowań dla wszystkich ciekawych świata przedszkolaków. Na nim badać będziemy zjawiska otaczającego nas  świata, szukać odpowiedzi na nurtujące nas pytania i eksperymentować z wodą, powietrzem, światłem oraz magnesem w formie zabawy.

więcej ....

 

Dzieci, rodzice i nauczyciele z naszego przedszkola pomagają zwierzakom

 

Dzieci z naszego przedszkola wraz z nauczycielami bardzo chętnie włączyli się do akcji wirtualnej adopcji pieska ze schroniska „Psitulmnie” w Zabrzu, którą zainicjowała pani Sylwia Żółtańska.

 

adopcja...

dary dla schroniska ...

Nasza szkoła  brała udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej
„Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

więcej informacji...

W roku 2015/2016 przystąpiliśmy do programu "Problem z głowy".

więcej ...

Oddziały przedszkolne przy SP 11 zakwalifikowały się do udziału w projekcie „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”

 To  nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest on nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Rozpoczął się w marcu br. i potrwa do końca lutego 2015 roku.

Więcej na www.szkolawspolpracy.pl

PROJEKT...

 

STAWIAM NA NAUKĘ

W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła przystąpiła do programu STAWIAM NA NAUKĘ

więcej...

   Szkoła przystąpiła do Programu "Twoje dane-twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli".

  W ramach jego realizacji przeprowadzono szkolenia na temat ochrony danych, polityki prywatności i cyberprzemocy. Przeprowadzono zajęcia z uczniami na w/w tematy, a klasa 6 wzięła czynny udział w obchodach Dnia Ochrony Danych Osobowych poprzez uczestnictwo w grze "Na tacy poDane" zdobywając III miejsce :)


Uchwałą nr 112/2009 z 07.09.09 Rada Ministrów przyjęła rządowy program wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych .

 więcej...

Od roku  2009 w naszej placówce realizowany jest Międzynarodowy program Partnership for Children, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci.

więcej

Grupa starsza naszego Przedszkola kontynuuje udział w krajowym programie przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”, opracowany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Główny Inspektorat Sanitarny, Instytut Matki i Dziecka, Ministerstwo Edukacji Narodowej.

więcej ...
 

Kolejnym programem wprowadzonym w naszej placówce od września 2009 jest Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

więcej

„  STRAŻNICY  UŚMIECHU „ 

            Od września br. w grupie Średniaków będą prowadzone spotkania z programem   "Strażnicy Uśmiechu"

   Jest to program profilaktyczno- wychowawczy ( autor: Nada Ignjatović-Savić) . 

   Celem  jest pomoc dzieciom w budowaniu ich stabilności emocjonalnej, rozwijaniu optymalnych strategii radzenia sobie z nieprzyjemnymi uczuciami i konfliktami, oraz poprawa ich umiejętności komunikacyjnych. Jest nim też umacnianie zaufania do siebie i innych oraz wzbogacanie dziecięcej wiedzy o sobie i innych ludziach poprzez interakcje podczas zabawy.

Szczególne wartości programu to:

- ćwiczenia warsztatowe dające dzieciom możliwość uświadomienia sobie i wyrażenia swoich wewnętrznych przeżyć, zarówno poprzez indywidualną symboliczną ekspresję jak i rozmowy w grupie                                                                                                                                         

- współczująca, nieoceniająca, niedyrektywna obecność dorosłych

Zajęcia będą prowadzone w każdy wtorek od 13.00 - 14.00

                                                                     prowadząca: mgr Celina Pierzchała

      

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu "Żywienie na wagę zdrowia" pod patronatem Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

 

czytaj tu ...

Szczegółowych informacji na temat zasad prawidłowego żywienia udziela intendentka szkolna.

 

inne programy  

 

Nasza szkoła przystąpiła do Stowarzyszenia
„Przyjazna Szkoła”
.

Silne, wyedukowane i bogate w kapitał społeczny społeczeństwo obywatelskie to cel, jaki przyświeca działaniom Stowarzyszenia.     więcej...


Akcja „Warto być dobrym” wystartowała!

Szkoła Podstawowa Nr 11 w Gliwicach  razem z 1500 innymi placówkami z całej Polski wzięła w 2012 roku udział w akcji „Warto być dobrym” organizowanej przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i UNESCO. Jest to unikalne i innowacyjne przedsięwzięcie, które łączy w sobie promowanie wśród dzieci dobrych postaw z ciekawym podejściem do fundraisingu na rzecz projektów edukacyjnych w ramach społecznie odpowiedzialnego biznesu.

 Akcja "Warto być dobrym" to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca w dzieciach dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat.
 

Więcej o stowarzyszeniu można się dowiedzieć na stronie www.ps.org.pl a o akcji na stronie www.wartobycdobrym.pl.

Film reklamowy dotyczący akcji Warto Być Dobrym znajdziecie Państwo pod linkiem http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s8Tx6LLZjoM

Nasza szkoła w Telewizji Internetowej :)  
Temat Dnia: Szkoła Dobrych Uczynków

http://www.itv.gliwice.pl/

Kiedy w 2010 roku prawie cala Polska dotknięta została powodzią - nasza szkoła czynnie przystąpiła do niesienia pomocy poszkodowanym. Wzięliśmy udział w zbiórce darów na rzecz powodzian ...


ELEKTROŚMIECI


    

Od kilku lat szkoła bierze udział w zbieraniu surowców wtórnych :)

W kwietniu i maju 2011 roku przystąpiliśmy do akcji ekologicznej "Zbieramy elektrośmieci".

Nasza szkoła uplasowała się w czołówce. Dziękujemy wszystkim i liczymy na zaangażowanie przyszłym roku szkolnym !

W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła znowu wzięła udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym dla uczniów kl.3 pt: ,,MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – problem współczesnego świata”.

Pod koniec marca 2012 mieszkańcy naszej dzielnicy wzięli udział w akcji związanej z realizacją programu ,,Moje miasto bez elektrośmieci” i dzięki temu zebraliśmy ogromne ilości elektrośmieci . W związku z tym udało nam się zdobyć wysoką lokatę, a przecież w akcji tej wzięło udział  1500 szkół z całej Polski.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom , którzy przyczynili się do tego sukcesu, a tym samym oznacza to, że starają się dbać o czystość naszej dzielnicy. :)

Temat ten jest niezmiernie ważny bo dotyczy naszego środowiska. Jednak nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z zagrożeń jakie niosą za sobą porzucane lub niewłaściwie segregowane przez nas elektrośmieci.

W listopadzie 2012 szkoła przystąpiła do konkursu  "Elektrośmieci oddajesz - Pieniądze dostajesz!

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy z zakresu postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (elektrośmieci), aktywne włączenie się w działalność ekologiczną polegającą na zbieraniu elektrośmieci na terenie placówki oświatowej oraz rozwijanie aktywności i świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, jak również dorosłych mających bezpośredni wpływ na ich edukację.

Terminy zbiórki elektrośmieci zostaną podane w najbliższym czasie. Koordynatorem działań jest Pani mgr Katarzyna Ogaza.

http://www.recykling.biz.pl/elektrosmieci/download/ulotka_do_rodzicow_wzor.pdf 

 

 

W czerwcu  2013 po raz kolejny szkoła wzięła udział w akcji Bezpieczne Wakacje.

Celem tej  ogólnopolskiej akcji jest zwiększenie poziomu  bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.

Cel został osiągnięty poprzez promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za pomocą Internetu i innych mediów. 
Za  udział w  akcji szkoła otrzymała certyfikat

Gra edukacyjna pierwsza pomoc BLS

https://www.szkolenia-bhp24.pl/gra-pierwsza-pomoc

Nasza szkoła jako jedna z pierwszych wzięła udział w Spotkaniu z Epoką Lodowcową zorganizowanym w Gliwickim Forum  i otrzymała za to w nagrodę roczną prenumeratę magazynu National Geographic Polska. A od 1 września stała się członkiem Klubu i otrzymała Certyfikat  Nationale Geographic Society

Zbieramy:

 • Odzież

 • Obuwie

 • Paski, torby ,torebki

 • Pościel, ręczniki

 • Zabawki pluszowe

 • Firany, zasłony

Rzeczy te powinny nadawać się do powtórnego użycia.

Odbiór zgromadzonych rzeczy  24.10.2012r oraz 19.04.2013r

Zbieramy makulaturę - oszczędzamy lasy !!!

 

 

 

Konkurs „Zbieramy makulaturę- oszczędzamy lasy”

Nasza szkoła i przedszkole  bierze udział w Konkursie „Zbieramy makulaturę – oszczędzamy lasy”. Konkurs przeprowadzony będzie w  kategoriach:

·         NAJLEPSZA   SZKOŁA  I  NAJLEPSZE  PRZEDSZKOLE  W REGIONIE  - Nagrodzone zostaną 3 najlepsze szkoły i 3 najlepsze przedszkola, które w przeliczeniu na jednego ucznia bądź przedszkolaka zebrały największą ilość makulatury. 

·         NAJLEPSZY  UCZEŃ  I  NAJLEPSZY  PRZEDSZKOLAK W REGIONIE  - Konkurs wyłoni 3  uczniów i 3  przedszkolaków - którzy zebrali największą ilość makulatury .

Zakończenie konkursu w czerwcu 2013 roku.

Do tej pory zebraliśmy:
 w październiku 324kg
w listopadzie 1022 kg,   czyli łącznie
1346 kg.
Oto jak przedstawiają się wyniki zbiórki makulatury :
327 kg klasa II,
303 kg grupa przedszkolna „Maluszki”,
279 kg grupa przedszkolna „Średniaki”,
165 kg „Zerówka”,
146 kg klasa IV,
50 kg klasa V, 
39 kg klasa III i
10 kg klasa VI.

 

"NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ" 2012/2013

Szkoła nasza przystąpiła do programu adresowanego do uczniów klas 1 - i ich rodziców i opiekunów. Celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie, kształtowanie umiejętności dbania o własne zdrowie i swoich bliskich, kształtowanie postaw asertywnych.

Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci, a inicjowanych przez Państwową Inspekcje Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym.

Mam kota na punkcie mleka 

http://www.mamkotanapunkciemleka.pl 

Nasza szkołą przystąpiła do akcji „Mam kota na punkcie mleka”. Program finansowany jest z trzech źródeł: Komisji Europejskiej, budżetu krajowego oraz Funduszu Promocji Mleka.

Celem akcji jest m.in. edukacja i poinformowanie grup docelowych (dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli) o właściwościach odżywczych mleka i produktów mleczarskich (jogurty, sery i mleko), zwiększenie wiedzy na temat racjonalnego odżywiania się oraz utrwalenie pozytywnego wizerunku mleka i produktów mleczarskich.

Mleko to cenne źródło wapnia, białka oraz witaminy D. Odpowiednia ilość tych składników w codziennej diecie dzieci i młodzieży jest kluczowym elementem zapewniającym prawidłowy rozwój kości i zębów, a także funkcjonowania organizmu. Warto zatem zadbać, aby mleko i jego przetwory znalazły się w codziennym jadłospisie całej rodziny i były wykorzystywane do przyrządzania smacznych posiłków oraz przekąsek. Jeśli Twoje dziecko krzywi się na widok mleka, można je zastąpić jogurtem owocowym, który uwielbia większość maluchów. Przekąski i dania mleczne możesz przygotowywać na wiele sposobów np. z dodatkiem owoców lub płatków śniadaniowych. Mleko to również niezbędny składnik wielu pysznych deserów, koktajli oraz sosów, które z pewnością polubi cała rodzina.

więcej o programie ......

sprawozdanie z realizacji

 


W roku szkolnym 2012/2013 kontynuowana była w ramach działań wychowawczo – profilaktycznych szkoły kampania „Postaw na rodzinę”.

Nie ma lepszego sposobu na skuteczną profilaktykę niż inwestowanie w relacje rodzinne. Kiedy więzi w rodzinie są prawidłowe, maleje ryzyko sięgania przez młodych ludzi po alkohol czy narkotyki.

Głównym miejscem realizacji kampanii są szkoły, które w ramach swoich programów profilaktyki chętnie kreują w uczniach prorodzinne postawy. Kampania służy również pomocą w dialogu z rodzicami i przedstawia im istotne informacje o roli rodziny i odpowiedzialnego rodzicielstwa w profilaktyce zachowań ryzykownych.

Treści proponowane w kampanii oparte są na rekomendowanej przez PARPA strategii rozwijania umiejętności wychowawczych. 

http://www.postawnarodzine.pl/

 

http://www.trzezwyumysl.pl/

 

Od 12 lat misją kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł jest pomaganie samorządom i szkołom w uzupełnianiu lokalnych działań profilaktycznych.
W świecie, w którym duży wpływ na myślenie oraz styl życia dzieci i młodzieży odgrywają prawa rynku, internet, reklama i mass media, coraz częściej pojawiają się alienacja i poczucie bezsilności. Duża grupa młodych ludzi nie potrafi określić swoich celów, obrać konkretnej drogi życiowej.

Działania kampanii 2013 aktywizują wszystkich uczniów, pomagają słab­szym, wspierają mniej zaradnych, zmniejszając niebezpieczeństwo zachowań ryzykownych.
 

W edycji ZTU 2013 stawiamy na:

-         pochwałę trzeźwego myślenia

-         wychowanie w myśl zasad i ideałów

-         twórcze podejście do życia

-         podejmowanie aktywności w różnych obszarach życia bez sięgania po używki

 CEL GŁÓWNY KAMPANII

Zmniejszenie występowania zachowań ryzykownych po­przez rozwijanie wśród uczniów na każdym etapie edu­kacyjnym umiejętności zachwycania się pięknem otacza­jącej rzeczywistości i zdolności do „zarażania” tym innych. 

Cele szczegółowe:

-         przygotowanie uczniów do mądrych wyborów: NIE dla używek, TAK dla zdrowego stylu życia,

-         uświadamianie uczniom wartości dostrzegania piękna,

-         uczenie dzielenia się zachwytem i radością,

-         zaangażowanie w twórcze działania lokalne,

-         podejmowanie nowych wyzwań,

-         rozwijanie więzi emocjonalnej z rodzicami,

-         przyswojenie wiedzy o zagrożeniach związanych z substancjami psychoaktywnymi (papierosy, alko­hol, narkotyki i inne). 

Kampania  pozwala uczniom rozwijać zainteresowania i pasje, zachęca do współpracy z rówieśnikami i dorosłymi, uczy aser­tywności, rodzicom pomaga
w budowaniu więzi emocjonalnej z dziećmi.

 

Akademia Czystych Rąk Carex

Jak na szkołę promującą zdrowie przystało, nasza placówka uczestniczy w IV edycji Akademii Czystych Rąk Carex, realizowanej pod patronatem Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

W ramach programu przekazujemy dzieciom podstawową wiedzę z zakresu prawidłowej higieny rąk oraz tego, jak duży wpływ ma ona na nasze życie i zdrowie. Zdając sobie sprawę, że odpowiednia edukacja to klucz do sukcesu, uświadamiamy wychowankom, że najważniejsza jest profilaktyka.

Warto wspomnieć, że materiały edukacyjne, z których korzystamy, uzyskały pozytywną opinię m. in. profesora Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego - dr hab. Małgorzaty Żytko.


Przygotowała: Izabella Jureczko

 

Szkoła Podstawowa nr 11 zakwalifikowana została do programu "Bezpieczniki TAURONA: Włącz dla dobra dziecka".
Aby wypadków związanych z energią elektryczna było jak najmniej należy już najmłodszym dzieciom przekazać wiedzę jak umiejętnie korzystać z urządzeń elektrycznych oraz jak uniknąć niebezpieczeństw związanych z prądem.
W ramach tego programu w szkole nauczyciele przeprowadzają lekcje związane z bezpieczeństwem, a 13 marca odbyły  się zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracowników TAURON. Eksperci TAURONA uczyli  najmłodszych, jak bezpiecznie korzystać z energii elektrycznej. Dzieci otrzymały tez pamiątkowe notatniki.