Programy, do których przystąpiła nasza szkoła :)

 

Szkolne Koło Wolontariatu wraz z opiekunami zachęca do udziału w akcjach:

1.      „Daj misiaka dla dzieciaka” – centrum onkologii w Gliwicach prowadzi zbiórkę nowych pluszaków dla dzieci przebywających w szpitalu.

2.      „Koszulka dla Hospicjum’ – Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach prowadzi zbiórkę koszulek używanych.

3.      Zbiórka zakrętek dla SOSW w Ziemięcicach.

Wszystkie rzeczy można przynosić do wychowawców.

Zachęcamy i dziękujemy za pomoc!

 

IDEA   PROGRAMU

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych. Trzecia edycja Programu realizowana jest od stycznia do grudnia 2019 r.

 CELE  PROGRAMU

1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.

2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.

3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

5. Motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej wśród mniej aktywnych i sprawnych fizycznie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.

6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych młodego pokolenia.

 

- Harmonogram działań na lata 2009/10
- Harmonogram działań na lata 2010/2011

- Program Promocji Zdrowia SP 11 - rok 2012

- Harmonogram na rok 2015
- Harmonogram na rok 2016
- Harmonogram na rok 2017

- CERTYFIKAT

- Sprawozdanie 2008/2009
- Sprawozdanie za okres luty 2010-luty 2011
- Sprawozdanie za okres luty 2011 - luty 2012
- Sprawozdanie za okres luty 2012 - luty 2013
- Sprawozdanie za okres luty 2013 - luty 2014
- Sprawozdanie za 2015
-
Dzień Zdrowego Śniadania - listopad 2013
- Śniadanie daje moc - listopad 2016

- kolejny CERTYFIKAT

Kolejny Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie jest nasz 

Właśnie otrzymaliśmy kolejny już Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, przyznany na okres: 1 lutego 2015 r. - 31 stycznia 2018 r., nadany przez koordynatora projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie: Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny Metis w Katowicach.

W związku z powyższym, przystąpiliśmy do realizacji działań ujętych w harmonogramie stworzonym w oparciu o nowy Program Promocji Zdrowia "Ruch - na zdrowie!"  autorstwa szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia - mgr Izabelli Jureczko oraz mgr Katarzyny Sołoduchy.

Tym razem w swojej działalności zdecydowaliśmy się skupić na aktywności ruchowej, której wagi nie można przecenić. Podejmowane dotąd w tym kierunku działania spotkały się z dużym poparciem i zainteresowaniem, toteż zdecydowaliśmy się je kontynuować. Zamierzamy też dążyć do tego, by w świadomości dzieci wyrobiło się przekonanie, iż aktywność ruchowa jest ważna nie tylko na terenie szkoły, ale również poza nią.

Realizując wspomniany program, chcielibyśmy uświadomić uczestnikom, że jednym ze sposobów dbania o własne zdrowie jest właśnie ruch.

Zapraszamy całą społeczność szkolną do podjęcia wspólnych działań w tym kierunku. 

Przewodnicząca szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia

Izabella Jureczko

„Aktywna tablica” to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019.

 

więcej ...

relacja 1

relacja 2

relacja 3

relacja 4

relacja 5

relacja 6

relacja 7

relacja 8

relacja 9

 

Nasza szkoła przystąpiła do programu eTwinning.

Program eTwinning  to współpraca szkół i przedszkoli w Europie za pomocą technologii informacyjno – komunikacyjnych. Szkoły  komunikują się, współpracują, realizują   WSPÓLNIE projekty.

Uczniowie klas I – V  biorą udział w pierwszym projekcie dot. Świąt Bożego Narodzenia „ Christmas exchange cards”. Zadania projektu to m.in. przedstawienie swojego kraju, wykonanie kartek świątecznych w języku ojczystym i angielskim oraz wysłanie  ich pocztą do krajów współpracujących z nami ( m.in. Francja, Włochy, Chorwacja, Bułgaria, Grecja, Estonia, Turcja i inne ). My również czekamy na zagraniczne kartki świąteczne J Wykonywane przez wszystkich uczestników projektu prace będą na bieżąco umieszczane na TwinSpace.( bezpieczna platforma współpracy, wykorzystywana przez szkoły podczas realizacji projektu).

Więcej informacji można uzyskać na www.etwinning.pl i www.etwinning.net

 

 

Informacja dla Uczniów,  Rodziców i Nauczycieli

Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 11 w Gliwicach w roku kalendarzowym 2018   otrzyma wsparcie finansowe z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Cele programu to m.in.: uatrakcyjnienie księgozbioru bibliotek szkolnych, wzmocnienie ich potencjału i roli, wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów.

 Dotacja zostanie wykorzystana na zakup nowości wydawniczych oraz lektur, które wzbogacą ofertę  naszej biblioteki.

 Prosimy o aktywny udział w tworzeniu listy zakupów książek. Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele mogą zaproponować  autora, tytuł książki, zapisać swoją propozycję i przekazać ją do biblioteki szkolnej.

 Z góry dziękujemy za współpracę.

  • Wzorem lat ubiegłych nasi pierwszoklasiści  wzięli udział w kolejnej edycji  Programu
    ,,
    AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA”.

Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” to największy w Polsce program o tematyce bezpieczeństwa. Organizowany jest przez markę Puchatek, we współpracy z Wydziałem ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Wydziałem ds. Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronem Honorowym akcji jest Komendant Główny Policji oraz wszystkie Kuratoria Oświaty. 

Celem akcji jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole i na drodze.
Uczniowie uczestniczyli w cyklu ciekawych zajęć korzystając przy tym z bogato ilustrowanych materiałów edukacyjnych, a następnie pisali TEST  który był podsumowaniem zajęć Akademii Bezpiecznego Puchatka.

Wszyscy pierwszoklasiści  świetnie sobie poradzili z wypełnieniem testu, a w nagrodę otrzymali certyfikat potwierdzający udział w programie. Ponadto, każde dziecko otrzymało  pamiątkowy dyplom.

 

  • Nasze przedszkole  kontynuuje ogólnopolską kampanię „Cała Polska czyta dzieciom” propagując czytelnictwo i dbając o wszechstronny rozwój dzieci w tym i rozwój języka.

    więcej...

     

Mając na uwadze dobro dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną, realizujemy program adaptacyjny

pt.: "Jak zostać wesołym i samodzielnym przedszkolakiem".

Założeniem programu jest przede wszystkim pomoc zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom w wyeliminowaniu stresu z procesu adaptacji.

więcej...

 

Zabawy badawcze i eksperymenty w grupie „Tygrysków”

W roku szkolnym 2018/2019 w ramach zajęć obowiązkowych w grupie „Tygrysków” pani Sylwia Żółtańska w czwartki prowadziła będzie zajęcia polegające na eksperymentowaniu, odkrywaniu i doświadczaniu. To zabawy badawcze dla wszystkich ciekawych świata przedszkolaków. Na nich badać będziemy zjawiska otaczającego nas  świata, szukać odpowiedzi na nurtujące nas pytania i eksperymentować  z wodą, powietrzem , światłem oraz magnesem w formie zabawy.

 Dziecko, które podejmuje zabawę badawczą, w trakcie działania myśli, poznaje cechy, właściwości i funkcje przedmiotów, różne zjawiska, a także rozmaite zależności przyczynowo-skutkowe między badanymi przez siebie przedmiotami i zjawiskami. Podczas zabawy badawczej dziecko odkrywa otaczający świat, mechanizmy, które w nim rządzą, przyjmuje postawę badacza. W zabawach tego typu dziecko dostrzega coś, czego wcześniej nie widziało, szuka przyczyn dostrzeżonych zjawisk, odpowiedzi na pytanie: dlaczego tak się dzieje. Kierując się naturalną potrzebą ciekawości dąży do poznania świata. Zabawy badawcze dostarczają dziecku niezliczonej ilości nowych przeżyć związanych z odkrywaniem, umożliwiają aktywne poznawanie zjawisk przyrody, pozwalają dzieciom na poszerzenie wiedzy, dają możliwość odkrywania, doświadczania i badania otaczającego świata.

Zabawy badawcze służą rozwijaniu zainteresowań dziecka, jego sprawności umysłowej, wzbogacaniu wiedzy o otaczającym świecie.

Opracowała Sylwia Żółtańska

 

Dzieci, rodzice i nauczyciele z naszego przedszkola pomagają zwierzakom

Dzieci z naszego przedszkola wraz z nauczycielami bardzo chętnie włączyli się do akcji wirtualnej adopcji pieska ze schroniska „Psitulmnie” w Zabrzu, którą zainicjowała pani Sylwia Żółtańska.

 

adopcja...

dary dla schroniska ...

W roku 2015/2016 przystąpiliśmy do programu "Problem z głowy".

więcej ...

Oddziały przedszkolne przy SP 11 zakwalifikowały się do udziału w projekcie „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”

 To  nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest on nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Rozpoczął się w marcu br. i potrwa do końca lutego 2015 roku.

Więcej na www.szkolawspolpracy.pl

PROJEKT...

 

STAWIAM NA NAUKĘ

W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła przystąpiła do programu STAWIAM NA NAUKĘ

więcej...

   Szkoła przystąpiła do Programu "Twoje dane-twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli".

  W ramach jego realizacji przeprowadzono szkolenia na temat ochrony danych, polityki prywatności i cyberprzemocy. Przeprowadzono zajęcia z uczniami na w/w tematy, a klasa 6 wzięła czynny udział w obchodach Dnia Ochrony Danych Osobowych poprzez uczestnictwo w grze "Na tacy poDane" zdobywając III miejsce :)


Uchwałą nr 112/2009 z 07.09.09 Rada Ministrów przyjęła rządowy program wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych .

 więcej...

Grupa starsza naszego Przedszkola kontynuuje udział w krajowym programie przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”, opracowany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Główny Inspektorat Sanitarny, Instytut Matki i Dziecka, Ministerstwo Edukacji Narodowej.

więcej ...
 

Kolejnym programem wprowadzonym w naszej placówce od września 2009 jest Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

więcej

 

inne programy  

 

Nasza szkoła przystąpiła do Stowarzyszenia
„Przyjazna Szkoła”
.

Silne, wyedukowane i bogate w kapitał społeczny społeczeństwo obywatelskie to cel, jaki przyświeca działaniom Stowarzyszenia.


Akcja „Warto być dobrym” wystartowała!

Szkoła Podstawowa Nr 11 w Gliwicach  razem z 1500 innymi placówkami z całej Polski wzięła w 2012 roku udział w akcji „Warto być dobrym” organizowanej przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i UNESCO. Jest to unikalne i innowacyjne przedsięwzięcie, które łączy w sobie promowanie wśród dzieci dobrych postaw z ciekawym podejściem do fundraisingu na rzecz projektów edukacyjnych w ramach społecznie odpowiedzialnego biznesu.

 Akcja "Warto być dobrym" to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca w dzieciach dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat.
 


ELEKTROŚMIECI


    

Od kilku lat szkoła bierze udział w zbieraniu surowców wtórnych :)

W kwietniu i maju 2011 roku przystąpiliśmy do akcji ekologicznej "Zbieramy elektrośmieci".

Nasza szkoła uplasowała się w czołówce. Dziękujemy wszystkim i liczymy na zaangażowanie przyszłym roku szkolnym !

W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła znowu wzięła udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym dla uczniów kl.3 pt: ,,MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – problem współczesnego świata”.

Pod koniec marca 2012 mieszkańcy naszej dzielnicy wzięli udział w akcji związanej z realizacją programu ,,Moje miasto bez elektrośmieci” i dzięki temu zebraliśmy ogromne ilości elektrośmieci . W związku z tym udało nam się zdobyć wysoką lokatę, a przecież w akcji tej wzięło udział  1500 szkół z całej Polski.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom , którzy przyczynili się do tego sukcesu, a tym samym oznacza to, że starają się dbać o czystość naszej dzielnicy. :)

Temat ten jest niezmiernie ważny bo dotyczy naszego środowiska. Jednak nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z zagrożeń jakie niosą za sobą porzucane lub niewłaściwie segregowane przez nas elektrośmieci.

W listopadzie 2012 szkoła przystąpiła do konkursu  "Elektrośmieci oddajesz - Pieniądze dostajesz!

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy z zakresu postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (elektrośmieci), aktywne włączenie się w działalność ekologiczną polegającą na zbieraniu elektrośmieci na terenie placówki oświatowej oraz rozwijanie aktywności i świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, jak również dorosłych mających bezpośredni wpływ na ich edukację.

Terminy zbiórki elektrośmieci zostaną podane w najbliższym czasie. Koordynatorem działań jest Pani mgr Katarzyna Ogaza.

http://www.recykling.biz.pl/elektrosmieci/download/ulotka_do_rodzicow_wzor.pdf

Nasza szkoła jako jedna z pierwszych wzięła udział w Spotkaniu z Epoką Lodowcową zorganizowanym w Gliwickim Forum  i otrzymała za to w nagrodę roczną prenumeratę magazynu National Geographic Polska. A od 1 września stała się członkiem Klubu i otrzymała Certyfikat  Nationale Geographic Society

"NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ" 2012/2013

Szkoła nasza przystąpiła do programu adresowanego do uczniów klas 1 - i ich rodziców i opiekunów. Celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie, kształtowanie umiejętności dbania o własne zdrowie i swoich bliskich, kształtowanie postaw asertywnych.

Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci, a inicjowanych przez Państwową Inspekcje Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym.

Mam kota na punkcie mleka 

http://www.mamkotanapunkciemleka.pl 

Nasza szkołą przystąpiła do akcji „Mam kota na punkcie mleka”. Program finansowany jest z trzech źródeł: Komisji Europejskiej, budżetu krajowego oraz Funduszu Promocji Mleka.

Celem akcji jest m.in. edukacja i poinformowanie grup docelowych (dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli) o właściwościach odżywczych mleka i produktów mleczarskich (jogurty, sery i mleko), zwiększenie wiedzy na temat racjonalnego odżywiania się oraz utrwalenie pozytywnego wizerunku mleka i produktów mleczarskich.

Mleko to cenne źródło wapnia, białka oraz witaminy D. Odpowiednia ilość tych składników w codziennej diecie dzieci i młodzieży jest kluczowym elementem zapewniającym prawidłowy rozwój kości i zębów, a także funkcjonowania organizmu. Warto zatem zadbać, aby mleko i jego przetwory znalazły się w codziennym jadłospisie całej rodziny i były wykorzystywane do przyrządzania smacznych posiłków oraz przekąsek. Jeśli Twoje dziecko krzywi się na widok mleka, można je zastąpić jogurtem owocowym, który uwielbia większość maluchów. Przekąski i dania mleczne możesz przygotowywać na wiele sposobów np. z dodatkiem owoców lub płatków śniadaniowych. Mleko to również niezbędny składnik wielu pysznych deserów, koktajli oraz sosów, które z pewnością polubi cała rodzina.

więcej o programie ......

sprawozdanie z realizacji

 


W roku szkolnym 2012/2013 kontynuowana była w ramach działań wychowawczo – profilaktycznych szkoły kampania „Postaw na rodzinę”.

Nie ma lepszego sposobu na skuteczną profilaktykę niż inwestowanie w relacje rodzinne. Kiedy więzi w rodzinie są prawidłowe, maleje ryzyko sięgania przez młodych ludzi po alkohol czy narkotyki.

Głównym miejscem realizacji kampanii są szkoły, które w ramach swoich programów profilaktyki chętnie kreują w uczniach prorodzinne postawy. Kampania służy również pomocą w dialogu z rodzicami i przedstawia im istotne informacje o roli rodziny i odpowiedzialnego rodzicielstwa w profilaktyce zachowań ryzykownych.

Treści proponowane w kampanii oparte są na rekomendowanej przez PARPA strategii rozwijania umiejętności wychowawczych. 

http://www.postawnarodzine.pl/

 

http://www.trzezwyumysl.pl/

 

Od 12 lat misją kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł jest pomaganie samorządom i szkołom w uzupełnianiu lokalnych działań profilaktycznych.
W świecie, w którym duży wpływ na myślenie oraz styl życia dzieci i młodzieży odgrywają prawa rynku, internet, reklama i mass media, coraz częściej pojawiają się alienacja i poczucie bezsilności. Duża grupa młodych ludzi nie potrafi określić swoich celów, obrać konkretnej drogi życiowej.

Działania kampanii 2013 aktywizują wszystkich uczniów, pomagają słab­szym, wspierają mniej zaradnych, zmniejszając niebezpieczeństwo zachowań ryzykownych.
 

W edycji ZTU 2013 stawiamy na:

-         pochwałę trzeźwego myślenia

-         wychowanie w myśl zasad i ideałów

-         twórcze podejście do życia

-         podejmowanie aktywności w różnych obszarach życia bez sięgania po używki

 CEL GŁÓWNY KAMPANII

Zmniejszenie występowania zachowań ryzykownych po­przez rozwijanie wśród uczniów na każdym etapie edu­kacyjnym umiejętności zachwycania się pięknem otacza­jącej rzeczywistości i zdolności do „zarażania” tym innych. 

Cele szczegółowe:

-         przygotowanie uczniów do mądrych wyborów: NIE dla używek, TAK dla zdrowego stylu życia,

-         uświadamianie uczniom wartości dostrzegania piękna,

-         uczenie dzielenia się zachwytem i radością,

-         zaangażowanie w twórcze działania lokalne,

-         podejmowanie nowych wyzwań,

-         rozwijanie więzi emocjonalnej z rodzicami,

-         przyswojenie wiedzy o zagrożeniach związanych z substancjami psychoaktywnymi (papierosy, alko­hol, narkotyki i inne). 

Kampania  pozwala uczniom rozwijać zainteresowania i pasje, zachęca do współpracy z rówieśnikami i dorosłymi, uczy aser­tywności, rodzicom pomaga
w budowaniu więzi emocjonalnej z dziećmi.

Szkoła Podstawowa nr 11 zakwalifikowana została do programu "Bezpieczniki TAURONA: Włącz dla dobra dziecka".
Aby wypadków związanych z energią elektryczna było jak najmniej należy już najmłodszym dzieciom przekazać wiedzę jak umiejętnie korzystać z urządzeń elektrycznych oraz jak uniknąć niebezpieczeństw związanych z prądem.
W ramach tego programu w szkole nauczyciele przeprowadzają lekcje związane z bezpieczeństwem, a 13 marca odbyły  się zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracowników TAURON. Eksperci TAURONA uczyli  najmłodszych, jak bezpiecznie korzystać z energii elektrycznej. Dzieci otrzymały tez pamiątkowe notatniki.