W maju 2008 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej
przekazało naszej szkole Pracownię Komputerową
w ramach realizacji projektu "Pracownie komputerowe dla szkół"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.