Pozytywni

 

 

 

 

 

POZYTYWNIE RÓŻNI

W Szkole Podstawowej nr 11 w Gliwicach odbył się konkurs plastyczny dla uczniów klas 1- 3. Temat przewodni to „Tacy sami, a bariery między nami”. Poza zajęciami wychowawczymi dotyczącymi odmienności kulturowej, społecznej i fizycznej uczniowie mogli się wykazać także swoimi zdolnościami plastycznymi.

 

 

Laureatami konkursu zostali:

I nagroda – Maja T. klasa 2
II nagroda – Michał Ł. klasa 3 oraz Michał F. klasa 3               
III nagroda – Zuzia B. klasa 3                               

 

Po raz kolejny nasi uczniowie udowodnili, że nie ma barier, których nie da się przezwyciężyć akceptacją, miłością i chęcią niesienia pomocy.