Pozytywni

 

 

 

 


 

 

POZYTYWNI WOBEC OTOCZENIA

 

 

Szkolne Dni Tolerancji  - Święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie w SP nr 11 trwają cały rok.

 

Podsumowano całoroczną pracę dydaktyczno – wychowawczą obejmującą tematykę akceptacji, empatii i bycia asertywnym.

 Uczniowie na zajęciach edukacyjnych i wychowawczych wielokrotnie rozmawiali o tym, czym jest tolerancja i jakie ma znaczenie dla naszej społeczności.

„Pamiętajmy, że tolerancja to postawa społeczna i osobista odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych…”

 

W czasie zajęć wielokrotnie uczniowie dzielili się swoimi przemyśleniami na temat swojej roli w świecie i tego, co tak naprawdę ważne jest, aby żyło się nam w zgodzie i przyjaźni.

Najczęściej pojawiały się stwierdzenia, że w naszym życiu ważna jest : akceptacja, zrozumienie, szacunek, wyrozumiałość, umiejętność przepraszania, wrażliwość, brak obaw w mówieniu „nie” jeśli godzi, to w nasze przekonania, nie poniżanie innych, tylko dlatego, że różnią się od nas.

 

Nasi uczniowie wielokrotnie swoimi postawami społecznymi, czynnym udziałem w różnych akcjach charytatywnych, sposobem rozwiązywania konfliktów pokazali, że potrafią słowa przemienić w czyny. Jesteśmy z Nich dumni !