W roku 2010 zakupione zostały meble do świetlicy szkolnej a w 2012r dofinansowano instalacje i zakup monitoringu wizyjnego.

Obecnie w lipcu 2015r złożony został wniosek  na zakup tablicy interaktywnej. Jak dotąd  nasz wniosek nie został zrealizowany.

 

        
meble do świetlicy szkolnej
 
   monitoring