Kalendarz

 

                                

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2019 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

3.

Ferie zimowe:

13 stycznia - 26 stycznia 2020 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia  - 14 kwietnia  2020 r.

5. Egzamin Ósmoklasisty

21 kwietnia - j.polski

22 kwietnia - matematyka

23 kwietnia - j.obcy

 

6.

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

- rozdanie świadectw

26 czerwca 2020 r.

7.

Ferie letnie

  27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

8.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

14 października 2019 - (poniedziałek) Dzień Edukacji Narodowej

12 czerwca 2020  (piątek po Bożym Ciele)

 dla klas 1-7
21,22,23 kwietnia 2020 - egzaminy Ósmoklasisty

8a godziny wolne od zajęć dydaktycznych

2 kwietnia 2020 - 9.30-11.00 rekolekcje wielkopostne (czwartek)

3 kwietnia 2020 - 9.30-11.00 rekolekcje wielkopostne (piątek)

 

9.

Konferencje:

 

klasyfikacyjna

8 stycznia 2020 r.

plenarna

29 stycznia 2020.r

klasyfikacyjna

24czerwca 2020r.

plenarna

 30 czerwca 2020 r.
10. Czas trwania semestrów

I semestr  1 września 2019 - 10 stycznia 2020

II semestr 27 stycznia 2020 - 26 czerwca 2020

 

11. wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną
  • do 4 grudnia 2019
  • do 20 maja 2020
12. Wystawienie ocen   
  • do 5 stycznia 2020   - za I półrocze
  • do 17 czerwca 2020 - końcoworocznych