Kalendarz

 

                                

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.

3.

Ferie zimowe:

 29 stycznia - 11 lutego 2018 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca  - 3 kwietnia  2018 r.

5.

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

- rozdanie świadectw

22 czerwca 2018 r.

6.

Ferie letnie

  23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

7.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

22 marca 2018 - rekolekcje wielkopostne (czwartek)

23 marca 2018 - rekolekcje wielkopostne (piątek)

30 kwietnia 2018 (poniedziałek)

2 maja 2018 (środa)

4 maja 2018 (piątek)

1 czerwca 2018 (piątek)

21 czerwca 2018 (czwartek)

 

8.

Konferencje:

 

klasyfikacyjna

16 stycznia 2018 r.

plenarna

13 lutego 2018 r.

klasyfikacyjna

18 czerwca 2018 r.

plenarna

25 czerwca 2018 r.
9. Czas trwania semestrów

I semestr  1 września 2017 - 19 stycznia 2018


II semestr 20 stycznia 2018 - 22 czerwca 2018