informacje

 

                                       

 

PORADNIK ÓSMOKLASISTY

................................................................................................................................
 

 

Uczniowie klas 3 gimnazjum i uczniowie 8 klasy szkoły podstawowej mają takie same zasady naboru na rok szkolny 2019/20 (za wyjątkiem sposobu przeliczania wyników egzaminu zewnętrznego ze względu na inną strukturę samego egzaminu !) ale będą uczyć się w osobnych klasach ! Proszę więc o zapoznanie się z poniższym harmonogramem.

M.Stodulska