KONKURS

 

Nasza szkoła przystąpiła do Programu. Zakupiono 2 tablice interaktywne, rzutniki, głośniki.

Jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie takich umiejętności wśród dzieci i młodzieży, aby przygotować ich do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Wprowadzana obecnie reforma sytemu oświaty ma na celu upowszechnianie innowacji pedagogicznych w szkołach z wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.

Propozycje wykorzystania TIK na zajęciach - KONSPEKTY

1. język angielski

2. matematyka