Historia

 

KALENDARIUM  WYDARZEŃ  W  ŻYCIU SZKOŁY
zobacz też "Kierownictwo Szkoły"

1872 - Powstaje Katolicka  Szkoła   Powszechna  
    Oddano także dom przy szkole  dla  nauczycieli uczących w placówce.  
 1930 - Oddano  do  użytku  nową 7 klasową Katolicką Szkołę Powszechną i salę gimnastyczną.. Do dyspozycji nauczycieli przekazano ogród warzywny i sad owocowy.

(archiwalne zdjęcie pozostałości dawnego budynku szkolnego)
 
     
       
1945 - Reaktywowano  nauczanie po  II wojnie światowej.
Otwarto Publiczną Szkołę Powszechną Nr 11 – tymczasowym kierownikiem placówki zostaje Leon Krawieczek.
Rozpoczyna się remont po zniszczeniach wojennych.
 
       
1946 - Kierownikiem szkoły zostaje mianowany Jan Guzik – działacz społeczny i kulturalny. Trwa organizacja nauczania.  
       
1947 - Uruchomiono Przedszkole Nr 11. Zorganizowano  Spółdzielnię Uczniowską, w której prowadzono dwa działy:
sklepik z materiałami piśmienniczymi oraz skup i sprzedaż skórek króliczych.
 
       
1949 - Powstaje Komitet Opiekuńczy Szkoły Nr 11, tworzą go: Gliwickie Zakłady Chemiczne „Carbochem” i Kopalnia „Sośnica”  
       
1955 - Kierownictwo  szkoły  przejmuje Adam Święch  
       
1957 - Kierownikiem szkoły  mianowany zostaje Jan Żwiryk  
       
1959 - Kierownictwo szkoły obejmuje  Marian  Stępień  
       
1962 - Otwarcie pracowni fizyko-chemicznej i robót ręcznych  
       
1963 - Modernizacja  centralnego ogrzewania i remont kotłowni  
       
1966 - Powstaje drużyna harcerska i zuchowa. Uroczyste przyrzeczenie.  
       
1971-73

- Generalny remont szkoły. W efekcie, którego uzyskano dodatkowo: 4 izby lekcyjne, pracownię zajęć praktyczno-technicznych, poczekalnię na niepogodę, aulę szkolną i harcówkę. Nastąpiło wyburzenie murów starej szkoły.
       
1973 - Szkoła Podstawowa Nr 11 otrzymuje imię Hugona Kołłątaja i dostaje  ufundowany przez zakład patronacki sztandar. Z tej okazji wmurowano tablicę pamiątkową.
 
       
1978 - Rok reform w szkolnictwie podstawowym. Dyrektorem szkoły zostaje mianowana mgr Barbara Wywioł.  
       
1981 - Powstaje Szkolny Klub Sportowy. Opiekunem i założycielem jest mgr Antoni Markowski.  
       
1984 - Otwarcie Szkolnej Izby Pamięci Narodowej.
Utworzono Górniczą Izbę  Tradycji.
       
1986 - Dyrektorem  szkoły  zostaje mianowana mgr Małgorzata Ploch  
       
1993 - Dyrektorem szkoły wyłonionym w drodze konkursu zostaje
mgr Marek Kolano
.
Powstaje zespół wokalny „Kamerton”, którego założycielem i opiekunem jest pedagog mgr Beata Bodnar
 
       
1995 - Zaczyna ukazywać się  szkolna gazetka uczniowska „Ligotka”  
       
1998 - W drodze konkursu wyłoniono nowego dyrektora szkoły,
jest nim mgr Elżbieta Cieplińska
 
       
1999 - Początek reform w szkolnictwie.
Przy szkole powstaje Gimnazjum Nr 16
 
       
2000 - Po likwidacji  Przedszkola Miejskiego Nr 11 w szkole powstają dwa oddziały przedszkolne i stołówka.  
       
2001 - Likwidacja Gimnazjum Nr 16, uczniowie dojeżdżają do ZSO
Nr 10 przy ul. Zimnej Wody 8
 
       
2003 - Ponownie konkurs na stanowisko dyrektora SP11 wygrywa
mgr Elżbieta Cieplińska
Jubileusz 10 lecia muzycznej działalności  zespołu „Kamerton”. Koncert Galowy
       
2004 - W szkole odbywa się koncert poezji śpiewanej w wykonaniu zaproszonego zespołu Bez Cła  
       
2005 - Jasełka "Puste miejsce przy stole" autorstwa mgr Krzysztofa Polaneckiego w wykonaniu uczniów naszej szkoły zdobywają
I miejsce w Konkursie Inscenizacji Bożonarodzeniowych.
 
       
2005
2007
- W szkole trwają remonty: sali gimnastycznej, sanitariatów, boisk, drenażu budynku.  
       
2007 - W szkole odbywa się recital wrocławskiego artysty, poety, redaktora Radia Wrocław Leszka Kopcia.
Szkoła gości wrocławski zespół Do Czasu - początek współpracy z Ośrodkiem Dzieci Niewidomych i Niedowidzących
 
       
2007 - Dyrektor mgr Elżbieta Cieplińska odchodzi na emeryturę
W drodze konkursu wyłoniono nowego dyrektora. Zostaje nim
mgr Iwona Hrycyna-Mutz.
 
2016 - Szkoła zostaje poddana modernizacji - zyskuje piękny wygląd i nowe boiska sportowe  
2017 - W drodze konkursu wyłoniono nowego dyrektora szkoły,
jest nim mgr
Grażyna Świerczyńska.
       

źródło archiwalnych informacji – Jerzy Wilimski

Szkoła Podstawowa Nr 11 - do roku 2016

 

prace modernizacyjne

 

 

szkoła - rok 2017