Dyrekcja

DYREKTORZY  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 11 W GLIWICACH
I KIEROWNICY  PLACÓWKI  OŚWIATOWEJ 
W  LIGOCIE  ZABRSKIEJ

zobacz też "Kalendarium wydarzeń"
 

     

mgr Grażyna Świerczyńska

 Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego.
Dyrektor  od  września 2017

 

 
     


mgr
Iwona Hrycyna-Mutz

 Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego.
Dyrektor  w latach 2008 - 2017

 

 
     


mgr Elżbieta Cieplińska

 Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego.
Dyrektor  w latach  1998 - 2007

 

 
     


mgr Marek  Kolano


Absolwent Uniwersytetu Śląskiego.
Dyrektor  w  latach 1993 – 1998

 

 
     


mgr  Małgorzata Ploch
Absolwentka WSP
- wydział Filologia Polska w Opolu.
Dyrektor w latach  1986 – 1993

 

     


mgr  Barbara  Wywiał
Absolwentka Wyższej Szkoły Zawodowej
wydział pedagogiczny.
Dyrektor  w latach  1978 – 1986

 

 
     


Marian Stępień

Kierownik Szkoły Podstawowej
Nr 11 w latach 1959-1978.
Działacz społeczny i samorządowy. Inicjator powstania Komitetu Obwodowego Samorządu Mieszkańców w Ligocie Zabrskiej.
Z jego inicjatywy wykonano dużym nakładem generalny remont szkoły. Za dobre wyniki w działalności pedagogicznej szkoła otrzymała sztandar.

 

     

Jan Żwiryk
 

Kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w latach 1957-1959


 
 
     

Adam Święch

Kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w latach 1955-1957


 
 
     

Jan Guzik

Kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w latach 1946-1955
Działacz polityczny i społeczny Przejmował administracje szkoły w marcu 1945 r. z rąk sowieckich.
 
     

Leon Krawieczek

Tymczasowy Kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 11 w okresie od 29 marca 1945 do 10 lipca 1946 r.
 
 
     

A. Wollnitza

Kierownik Szkoły Powszechnej
w latach 1940-1945

 
 
     

H. Grenss

Kierownik Katolickiej szkoły Powszechnej 1935- 1939

 
     

Georg Dombrowski

Kierownik Katolickiej  Szkoły Powszechnej w latach 1930 – 1934. Był pierwszym  kierownikiem w nowo wybudowanej szkole. Działacz społeczny i kulturalny.
 
 
     

A. Hickel

Pierwszy Kierownik Katolickiej Szkoły Powszechnej w latach 1872 – 1930.
Otwracie  szkoły  na  terenie Ligoty Zabrskiej otworzyło możliwości edukacyjne gminie.