:)


 

Dnia 6.03.2018 r. uczniowie klasy 6 i 7 uczestniczyli w programie Profilaktyki Uniwersalnej „Kiszone ogórki”. Program jest współfinansowany przez Miasto Gliwice, był prowadzony przez edukatora ze Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Abstynencji i Promocji Zdrowego Stylu Życia „Pro-Vita” z Gliwic.

Program autorski Ewy Masalskiej – Górki i Ryszarda Górki oparty jest na bajce profilaktycznej „O zielonym i o ukiszonym ogórku”.

Cele programu:

  • przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
  • przesunięcie w stronę dorosłości decyzji o paleniu tytoniu, tych którzy są niezdecydowani;
  • propozycja zmiany decyzji o paleniu tytoniu tym, którzy mają za sobą próby z paleniem;
  • wzmocnienie postaw abstynenckich tych, którzy nie palą tytoniu;
  • rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
  • wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny

 

mgr Mariola Twardowska